nieuws

Kwartaalcijfers grote verzekeraars omhoog

Archief

Aegon, Delta Lloyd en ASR hebben hun kwartaalcijfers bekendgemaakt. Zowel de brutopremie als het resultaat zijn toegenomen, zij het bij Aegon en ASR beduidend meer dan bij Delta Lloyd. De bankverzekeraars Fortis en ING maken eind deze maand hun kwartaalcijfers bekend.

Aegon boekte in ons land een brutowinst van f 372 (333) mln, een toename van 12%. Het brutopremie-inkomen groeide met 11,5% naar f 2.676 (2.400) mln.
Het levenbedrijf zorgde met een brutowinst van f 292 (271) mln voor de grootste bijdrage. De brutopremie steeg met 13% tot f 2.224 (1.965) mln, vooral door de verkoop van individuele leven- en pensioenproducten.
In de branche Ziekte en Ongevallen incasseerde Aegon een brutopremie van f 103 (95) mln en een resultaat voor belastingen van ongewijzigd f 6 mln. In de overige schadeverzekeringen bedroeg de brutowinst f 22 (13) mln bij een brutopremie van f 349 (350) mln.
Wereldwijd
De nettowinst wereldwijd steeg in het eerste kwartaal naar f 648 (403) mln (+25%) bij een brutopremie van f 6.040 (4.228) mln.
Het levenbedrijf incasseerde een brutowinst van f 783 (462) mln bij een brutopremie van f 2.224 (1.965) mln. In Ziekte en Ongevallen was het brutoresultaat f 62 (46) mln en de brutopremie f 822 (703) mln.
Uit de overige schadeverzekeringen behaalde Aegon wereldwijd een brutopremie van f 554 (548) mln en een brutoresultaat van f 47 (31) mln. Het aantal medewerkers beliep 22.802 (19.372).
Delta Lloyd
De omzet van Delta Lloyd is in het eerste kwartaal met ruim 8% toegenomen tot f 1.860 (1.721) mln, waarvan f 1.183 (1.126) mln aan brutopremies, een stijging van ruim 5%.
De levenpremies namen met 5,3% toe tot f 837,8 (795,4) mln; het schadebedrijf bleef daarbij iets achter met een premiegroei van 4,5% naar f 345,5 (330,6) mln. De kosten en provisies namen met 13% toe. Dat is volgens Delta Lloyd het gevolg van investeringen in informatietechnologie en een hoge nieuwe productie van levensverzekeringen.
De nettowinst groeide met 9% naar f 119,1 (109,6) mln. Het brutoresultaat uit verzekeringsactiviteiten steeg tot f 122,7 (112,4), waarvan Leven f 106,4 (99,0) mln en Schade f 16,3 (13,4) mln. Het aantal medewerkers nam toe tot 2.366 (2.319).
ASR
ASR Verzekeringsgroep boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van f 46,3 (31,6) mln, een stijging van ruim 46%. Hierbij moet worden opgemerkt dat de cijfers van De Amersfoortse pas vanaf het tweede kwartaal vorig jaar volledig zijn geconsolideerd in de resultaten. In het eerste kwartaal van 1996 was het belang in De Amersfoortse nog 55%.
De omzet van ASR nam toe tot f 1.381 (1.283) mln, waarvan f 1.049 (982) mln aan brutopremies. Het schadebedrijf boekte een brutowinst van f 26,8 (23,8) mln, mede door verbeterde resultaten in de ziektekosten- en ziekteverzuimverzekeringen en de branche Brand. Het brutopremie-inkomen nam toe tot f 541 (510) mln.
Het resultaat van het levenbedrijf steeg naar f 33,6 (26,0) mln bij een brutopremie van f 509 (472) mln. Deze toename kwam vooral op het conto van hogere productie (+30%) premiebetalende posten.
De hypotheekproductie steeg met ruim 40% naar f 750 mln. De brutowinst uit bancaire activiteiten beliep f 6,1 (5,5) mln, een groei van bijna 11%.

Reageer op dit artikel