nieuws

Kwart sportbonden zonder adequate verzekeringen

Archief

Veel landelijke sportclubs hebben geen ongevallen- of aansprakelijkheidsverzekering. Staatssecretaris Erica Terpstra (volksgezondheid, welzijn en sport) schrijft dit, mede namens minister Sorgdrager (juistitie), aan de Tweede Kamer.

Volgens Terpstra heeft een kwart van de sportclubs geen ongevallenverzekering, en ontbeert 12% een aansprakelijkheidspolis. Bij lopende polissen lopen de verzekerde bedragen sterk uiten, evenals de groep verzekerden.
Om aan deze (ongelijke) situatie een einde te maken, start de sportkoepel NOC*NSF binnenkort met een actie onder de aangesloten bonden om te komen tot een adequate verzekeringsdekking voor de georganiseerde, niet-georganiseerde, en anders georganiseerde sport.
Kamervragen
De staatssecretaris beantwoordt met haar brief vragen van het Kamerlid Rijpstra (VVD) die ingaat op een arrest van de Hoge Raad over aansprakelijkheid bij sportletsel.
De Hoge raad stelde in oktober vorig jaar een (trainer van een) vereniging aansprakelijk voor letselschade die een turnster had opgelopen bij een val uit de ringen. Het meisje raakte door de val gehandicapt.
Volgens Terpstra brengt deze uitspraak van de Hoge Raad geen opmerkelijke wijziging in de rechtspraak teweeg. Ze verwacht geen sterke toename van het aantal aansprakelijkheidsstellingen en gerechtelijke procedures.

Reageer op dit artikel