nieuws

Kwart Nederlanders kent rechtsbijstandpolis niet

Archief

Voor liefst 28% van de Nederlanders is een rechtsbijstandverzekering een onbekend fenomeen. Dat gegeven presenteerde de afdeling Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars gisteren tijdens een themamiddag.

De opmerkelijke conclusie volgt uit een onderzoek door bureau Verstrate (Woerden) onder vijfhonderd mensen. Ruim één op de vier respondenten gaf aan niet op de hoogte te zijn van het feit dat je je tegen de kosten van een juridisch conflict – voor bijvoorbeeld advocaat, expert en proces – kunt verzekeren.
De respondenten tussen 35 en 55 jaar zijn zich meer dan gemiddeld (82%) bewust van het bestaan van een rechtsbijstandpolis. Bij de jongere respondenten (jonger dan 25 jaar) en de alleenstaanden is die kennis juist minder aanwezig.
Vergeleken met de rest van Europa blijkt het in Nederland nog mee te vallen met de kennis van rechtsbijstandverzekeringen. Alleen in Zwitserland zijn meer mensen op de hoogte van het bestaan van zo’n verzekering.
Dekking
Uit het onderzoek van februari dit jaar, blijkt verder dat 41% van de ondervraagden beschikt over een rechtsbijstandverzekering. Die dekkingsgraad is hoger dan de verzekeraars altijd hebben aangenomen. Hiervoor zijn twee verklaringen: de verzekeraars tellen de rechtsbijstandmodule van een autoverzekering niet mee, terwijl de respondenten enkele keren een aansprakelijkheidsverzekering verwarren met een rechtsbijstandpolis.
Van alle mensen die een rechtsbijstandpolis kennen (72%), is 57% ook daadwerkelijk in het bezit van zo’n polis. De penetratiegraad neemt toe naarmate het inkomen van de respondenten toeneemt. Bij de inkomens onder de f 40.000 per jaar ligt die penetratiegraad op 47%, terwijl dit bij de jaarinkomens boven f 80.000 liefst 72% is.
Van de onverzekerde respondenten heeft 13% interesse in een rechtsbijstandpolis. Zij zouden daar gemiddeld f 140 per jaar voor over hebben. Ter vergelijking: de jaarpremie voor een complete gezinsrechtsbijstandpolis bedraagt in de praktijk zo’n f 300.
Kwaliteit
Niet het beperken van de kosten maar de zekerheid van specialistische ondersteuning bij juridische geschillen wordt als belangrijkste kwaliteit van een rechtsbijstandverzekering genoemd. Het in bezit zijn van zo’n polis blijkt verder geen invloed te hebben op het al dan niet ondernemen van juridische stappen in een conflictsituatie.
Van de vijfhonderd respondenten had eenvijfde recentelijk een conflict gehad met een persoon of organisatie. De conflicten spelen zich voornamelijk in de arbeidssfeer af. Andere conflictonderwerpen zijn: met bedrijven, over (letsel)schaden na verkeersongevallen, woonzaken en familiezaken.
De helft van de mensen onderneemt in een conflictsituatie juridische stappen. Daarentegen ziet 44% daarvan af, omdat de zaak in der minne wordt geschikt. Ten slotte verwacht 40% van de ondervraagden dat de kans om bij een juridisch conflict betrokken te raken toeneemt.

Reageer op dit artikel