nieuws

Kwart minder lijfrentepremie

Archief

De verkoop van individuele levensverzekerin­gen is in de tweede maand van dit jaar duidelijk achtergebleven bij die van februari 2004. Uit 89.200 polissen (-6%) kwam een premieomzet van € 623 mln (-9%), zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars). De daling is bij koopsommen en polissen tegen periodieke premie ongeveer gelijk. De januari-productie was eerder maar een kleine 2% achtergebleven bij die van het voorgaande jaar.

Meest opvallende uitschieter, in negatieve zin, zijn de uitgestelde lijfrenten. In februari daalde de premieomzet met -25% tot € 152 mln, afkomstig van 10.200 (11.600) nieuwe polissen. Direct ingaande lijfrenten leverden in februari € 286 mln nieuwe premie op (-8%), afkomstig uit 7.100 polissen. Een opmerkelijke stijging is waarneembaar bij de spaarverzekeringen: uit 14.300 (10.400) polissen kwam € 67 mln premie (+11%).

Reageer op dit artikel