nieuws

Kwart minder hypotheken met NHG gesloten

Archief

Het aantal hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is vorig jaar gedaald tot circa 90

000 (120.000), meldt het Waarborgfonds Eigen Woningen. Dat is in lijn met de verwachte daling van het totaal aantal nieuwe woninghypotheken in 2007. Het aantal gedwongen verkopen van met NHG gefinancierde woningen dat verlies opleverde, steeg met ruim 20% tot 966 (796). De regio’s Rotterdam, Den Haag, Venlo, Sittard-Geleen en Kerkrade leverden 62% van het verliesbedrag op, terwijl daar 18% van alle NHG’s zijn verstrekt. Door de gestegen verliesdeclaraties is de borgtochtpremie voor de garantie per 1 januari verhoogd tot 0,45% (0,40%).

Reageer op dit artikel