nieuws

Kwart leden Belgische NVA heeft klacht over verzekeraars

Archief

Een kwart van de leden van de Belgische tussenpersonenorganisatie FVF heeft jaarlijks een klacht over de handelwijze van één of meerdere verzekeraars

Het gaat daarbij op jaarbasis om zo’n 200 klachten. Een groot deel daarvan heeft betrekking op sanering van agentschappen door tussenpersonen. Volgens Paul van Kerckhoven, voorzitter van de FVF-commissie voor onderzoek, kan een sanering door verzekeraars enkel en alleen op basis van productie niet, omdat dit de onafhankelijkheid van de makelaar bedreigt. Als de productie-eis de stok achter de deur is, dan kan de makelaar – zeker een startende makelaar – niets anders doen dan de productie bij één verzekeraar plaatsen. Andere klachten van FVF-leden hebben betrekking op koppelverkoop en/of oneerlijke concurrentie door andere marktspelers. De laatste jaren zijn daar klachten over de wet op de privacy en de antiwitwaswet bijgekomen.

Reageer op dit artikel