nieuws

Kwart intermediair actief in financiële planning

Archief

Ruim een kwart (27%) van het intermediair doet actief aan financiële planning, 40% gaat hier alleen toe over als de cliënt er specifiek om vraagt en 33% doet niets op dit terrein. Dit blijkt uit een enquête van bureau D&O onder assurantiekantoren.

D&O heeft het onderzoek gehouden onder 458 kantoren. Of een kantoor financiële planning aanbiedt, blijkt samen te hangen met de grootte van het kantoor. Van de kantoren met vijf tot tien medewerkers zegt ruim 37% de cliënten actief te benaderen. Bij kantoren met twee of minder werknemers is dit net 16%.
Inkomsten
De kantoren (respons 62%) geven aan dat op dit moment 11% van de inkomsten samenhangen met financiële planning. De inkomsten komen bijna geheel (92%) voort uit de provisies op de financiële transacties, die de cliënt sluit op basis van de adviezen. Een vaste uurvergoeding voor de adviezen vormt 6% van de totale inkomsten, 2% is afkomstig uit een vast tarief voor een financieel rapport.
De inkomsten kunnen uiteraard ook een combinatie zijn van deze drie mogelijkheden. Slechts 3% van de respondenten geeft aan dat hun inkomsten op het gebied van financiële planning volledig bestaan uit het rechtstreeks in rekening brengen – tegen een vast tarief of een urendeclaratie – hiervan bij de cliënt.
Het intermediair verwacht een forse toename van de activiteiten op het terrein van financiële planning. Op de stelling ‘De komende jaren zal ons kantoor zich meer op financiële planning richten’, reageert maar liefst 91% positief. Houdt nu nog 11% van de inkomsten verband met financiële planning; het intermediair verwacht dat dit over drie jaar 20% zal zijn en over zes jaar zelfs 29%.
Certificaat
Het beroep van financiële planner is niet beschermd. Van de respondenten toont 67% zich een voorstander van certificering om zo het imago te beschermen. De grotere kantoren staan hier overigens positiever tegenover dan de kleinere kantoren. Ook zijn de grotere kantoren eerder bereid om te investeren in kennis en vaardigheden die nodig zijn voor financiële planning.
Het onderzoeksrapport (f 35) is per fax op te vragen bij D&O: 033-285.03.40.

Reageer op dit artikel