nieuws

Kwart brilkopers kiest bij Pearle voor garantiepolis

Archief

Eén op de vier brilkopers bij de opticienketen Pearle schaft meteen ook een tweejarige garantieverzekering aan. Dat is de ervaring bij Pearle in de eerste twee maanden na introductie van de polis, waarvan Unigarant risicodrager is.

Pearle kende tot dusver een garantieregeling voor het eerste jaar met betrekking tot de risico’s breuk en beschadiging. De keten wilde die garantie uitbreiden (met verlies- en diefstaldekking) en verlengen naar twee jaar.
Bij de productontwikkeling is bewust gekozen voor de naam All Risk Garantiepakket, waarmee de term ‘verzekering’ is vermeden. Om het leuker te presenteren dan in de vorm van een polisblad met kleine lettertjes, zitten de voorwaarden (‘Hét Garantiebewijs’) in een doosje, dat verder een brillendoekje en een brillenspray bevat.
Dekking
De polis biedt dekking tegen breuk, krassen, verlies en diefstal. De premie varieert met de prijs van de brillen en bedraagt voor de genoemde periode van twee jaar minimaal f 44,95 en maximaal f 64,95.
Als klanten een bril hebben gekocht waarbij een proeftijd geldt, wordt bij teruggave van die bril ook de premie gerestitueerd.
Bij verlies of diefstal geldt een eigen risico van f 50. Indien men als gevolg van verlies of diefstal een nieuwe bril heeft ontvangen, kan niet opnieuw de Pearle All Risk Garantie worden gesloten.
Natura
De garantie geldt in de gehele wereld, doch voor reparatie of vervanging dient de verzekerde zich te wenden tot een Nederlandse Pearle-vestiging.
De schadevergoeding vindt uitsluitend plaats in natura. “Indien de bril niet meer leverbaar is, kunt u een gelijkwaardige bril uitzoeken tot maximaal de op de aankoopbon vermelde oorspronkelijke aankoopprijs. Bij prijsverlaging bestaat geen recht op vergoeding van het verschil”, aldus de voorwaarden.
Overigens is het garantiebewijs met daarop de polisvoorwaarden inmiddels al in herdruk. Er stond namelijk een pijnlijke omissie in de verplichtingen bij verlies of diefstal. Men dient dan “binnen 24 aangifte te doen bij de politie”. Uiteraard wordt in de nieuwe versie het woordje ‘uur’ toegevoegd aan genoemd getal.

Reageer op dit artikel