nieuws

Kwaliteit zorgverzekering moeilijk te vergelijken

Archief

De Nederlandse Zorgautoriteit in oprichting is positief over de toegankelijkheid van het nieuwe zorgstelsel, maar vindt dat de kwaliteit van zorgverzekeringen nog niet goed te vergelijken is. Verder zijn de premies lager uitgevallen dan verwacht.

“Vanuit de consument geredeneerd is de situatie in 2006 gunstig”, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) in de eerste monitor zorgverzekeringsmarkt. De NZA doelt hiermee op de concurrentie op de markt die ervoor heeft gezorgd dat de gemiddelde zorgpremie _ 78 lager is uitgevallen dan verwacht. Van alle verzekerden betaalt 98% een premie onder de _ 1.100. Daarnaast heeft 46% van de Nederlanders gebruikgemaakt van een collectief contract, wat een gemiddelde korting van 6,6% heeft opgeleverd.
Kwaliteit
Volgens de zorgautoriteit kan de consument nog onvoldoende kiezen op basis van de kwaliteit van de verzekeraars, omdat de betreffende informatie slechts beperkt aanwezig was. De NZA wil dat kwaliteit in de toekomst een belangrijke rol speelt bij de onderhandelingen en zal erop toezien dat de kwaliteitsinformatie verbetert.
De NZA constateert dat 18% van de Nederlanders is overgestapt naar een andere verzekeraar. “Bij de verzekerden die binnen dezelfde maatschappij zijn geswitcht van pakket is dit zelfs 25%”, aldus de autoriteit. Er is uit het onderzoek overigens geen verband gebleken tussen de premiehoogte en de vermogenspositie van verzekeraars.
Collectiviteit
Uit een onderzoek van de VU Amsterdam naar het overstapgedrag van zorgverzekerden blijkt dat bij 66% van de ondervraagden de betrokkenheid bij een collectiviteit bepalend is geweest voor de overstap. Andere redenen om over te stappen waren: te hoge premie van de oude verzekeraar (30%) en een polis met een te beperkte dekking bij de vorige verzekeraar (17%). Van de in totaal 889 ondervraagden, is 25% van verzekeraar veranderd.
Ook bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg (Nivel) werd in een onderzoek een gunstig collectief aanbod genoemd als belangrijkste reden om over te stappen (57%). Uit dit onderzoek – onder ruim 1.500 personen – kwam een overstappercentage van 21% naar voren.

Reageer op dit artikel