nieuws

Kunst en Cultuur verzekert ensembles

Archief

De Verenging van Nederlandse Muziekensembles heeft een pensioencontract gesloten met verzekeraar Kunst & Cultuur.

Hierdoor kunnen musici en stafleden van door de overheid gesubsidieerde muziekensembles vanaf 1 janurai van dit jaar pensioen opbouwen. De pensioenregeling is van toepassing op 1.100 mensen.
Kunst & Cultuur is voortgekomen uit de pensioenfondsen voor Kunst en Cultuur, voor het Nederlands Toneel, voor de Mime en voor de Dans. In 1996 beliep het premie-inkomen f 20,7 mln.

Reageer op dit artikel