nieuws

Kruidvat

Archief

Het commentaar in AM 4 over het initiatief van Kruidvat om verzekeringen in de schappen te leggen, was voor Otto Takes van Adviesbureau Pact reden om in de pen te klimmen.

“Ik heb het hoofdredactioneel commentaar in AM 4 gelezen over de ambities van Kruidvat op de markt van financiële dienstverlening. Daarin wordt de veronderstelling uitgesproken dat het besluit van Kruidvat meer lijkt te zijn ingegeven door wishful thinking dan door tastbare verkoopcijfers. Het commentaar lijkt door hetzelfde te zijn ingegeven. En dat terwijl tastbare verkoopcijfers uiteraard niet eerder beschikbaar zijn dan ná uitvoering van het besluit en niet daarvóór.
Overbodig
Kent AM de marketingplannen van Kruidvat, of behoren die ook tot wishful thinking? Tot nu toe zijn kennelijk alle initiatieven op de markt van financiële dienstverlening door grootwinkelbedrijven mislukt. Zou Kruidvat dat niet weten? Ik denk het wel. Is het uw taak om ze dat via AM te laten weten? Ik denk het niet. Bij Kruidvat zijn ze niet gek, denk ik. Bij AM ook niet, denk ik. Waarom toch dit commentaar? Wilt u straks kunnen zeggen dat Kruidvat “uiteraard” dezelfde weg is gegaan als V&D, Bijenkorf, C&A, Makro, Albert Heijn, C1000, Shell, Plusmarkt en Wehkamp? Namelijk de weg naar de afgrond? Dat lijkt, na het lezen van het commentaar in AM, geen moeilijke voorspelling en is dus een overbodige.
Toch neemt Kruidvat het risico en, nogmaals: Kruidvat heeft ruimschoots bewezen niet gek te zijn. Ze kunnen zich best een misser veroorloven, maar dat zal niet hun opzet zijn.
Angst
Wat drijft AM dan tot dit stukje? De hoofdredactie zou immers ook de aangenomen struikelgang kunnen gadeslaan en daar te zijner tijd nog eens een paar regels aan wijden. Of niet, want dan is er immers niets nieuws te melden, toch? Ik spreek mijn vermoeden uit. Ik denk dat het de in de Nederlandse financiële advieswereld diepgewortelde angst is voor andere verkoopkanalen dan het intermediair. Waarom die angst? Er is nu eenmaal een deel van de markt, dat bij andere verkoopkanalen wil inkopen. Marktpartijen zorgen ervoor dat die kanalen er zijn. En terecht. Waar vraag is, moet aanbod komen. Dat bewijzen Ohra, FBTO, Sterpolis en anderen. Maar ook die worden door AM als mislukkende marketeers neergezet. De traditionele markt lijkt hen niet te willen accepteren.
De hoofdredacteur van AM vertegenwoordigt die traditionele markt. Ik ook. Maar ik zie ook dat de markt groter is dan die traditionele en handel naar bevind van zaken. Dat bespeur ik bij hem niet. Zo’n negatief stukje over Kruidvat kan die functie niet vervullen. Toch acht ik het de taak van AM om zijn lezers te informeren over meer dan de eigen markt. Nu wordt bij lezers de indruk gewekt dat ze niets te vrezen hebben van initiatieven buiten het klassieke intermediair. En dat kan wel eens een heel verkeerde inschatting van de bedrijfstak blijken te zijn. Er wordt flink geëxperimenteerd op nieuwe markten voor financiële producten. Die zijn nog niet erg succesvol. Maar dat kan veranderen. Wij moeten die markt dus bestuderen. AM heeft daarin een taak. Het commentaar in AM 4 wekt bij mij niet de indruk dat die taak serieus wordt genomen.
Otto P. Takes,
Adviesbureau Pact,
Haarlem
Naschrift
In de redactionele kolommen beperkt AM zich tot het signaleren van ontwikkelingen in de verzekeringsbedrijfstak. Het hoofdredactioneel commentaar is de enige plaats waar, het woord zegt het al, commentaar wordt geleverd op die ontwikkelingen. Daarin vertegenwoordigt de hoofdredacteur van AM niet de traditionele markt, noch worden nieuwe markten per definitie niet serieus genomen. Zo heeft AM al menig maal, en in een vroegtijdig stadium, gewezen op de opkomst van internet. Dat wordt ook in het bewuste commentaar nog gedaan. In de verkoop bij Kruidvat ziet AM evenwel weinig heil. Hoe het ook uitpakt, AM zal te zijner tijd graag berichten over de concrete resultaten.”
AM.

Reageer op dit artikel