nieuws

Kritiek op rekensom Independer

Archief

De stelling van Independer dat beleggingsverzekeringen duurder zijn dan een combinatie van een beleggingsrekening en een losse overlijdensrisicoverzekering is niet juist. De rekensom klopt niet.

Dat zeggen de bedrijfstakgenoten Hans Fransen, directeur van Leidsche Verzekeringen, en Ramón Wernsen, hoofd Financiële Planning en Vaktechniek van adviesketen FDC. De belangrijkste fout schuilt in de keuze van Independer voor een annuïtair dalend overlijdensrisicokapitaal.
De rekensom van Independer betreft een echtpaar die een hypotheek van _ 200.000 sluit en die gedurende 30 jaar met _ 2.400 premie per jaar aflost. Voor het (annuïtair dalende) overlijdensrisico is _ 511 premie nodig, waardoor _ 1.889 overblijft om te beleggen. Een beleggingsrekening zou volgens Independer in zo’n geval een kapitaal van _ 185.000 opbouwen, terwijl een beleggingsverzekering tussen de _ 132.000 en _ 179.000 oplevert. Conclusie Independer: een beleggingspolis levert tot 25% minder op.
Advies
In een dertig pagina’s tellend rapport stellen Fransen en Wernsen dat het overlijdensrisico gelijkblijvend zou moeten zijn “Een adviseur, dus ook Independer, moet zijn klanten duidelijk maken dat anders het risico bestaat dat – bij tegenvallende beleggingsresultaten – de hypotheekschuld niet kan worden afgelost.”
De premie voor een gelijkblijvende risicokapitaal is _ 703. Hierdoor blijft _ 1.697 over om te beleggen (in plaats van _ 1.889). Het op te bouwen kapitaal strandt in dat geval op _ 163.000 en geen _ 185.000. “Een beleggingsrekening met losse overlijdensrisicoverzekering is dus niet per definitie beter dan een beleggingsverzekering”, aldus Fransen en Wernsen, die Independer fijntjes betitelen als ‘de assurantiebemiddelaar uit Hilversum’ en ‘vaste huisadviseur van Tros-programma Radar’.
Fransen heeft nog wel een advies voor het scheiden van kaf en koren bij beleggingsverzekeringen. “Blijf weg van premiebetalende polissen met afsluitprovisie, blijf weg van polissen met sterk verlaagde allocatie en blijf weg van actief beheerde beleggingsfondsen.”

Reageer op dit artikel