nieuws

Kritiek NVF-tussenpersonen op VFN-financieringsmaatschappijen

Archief

Financieringsadviseurs aangesloten bij de NVF zijn niet te spreken over een aantal financiers verbonden aan de VFN. Deze maatschappijen weigeren de standaard samenwerkingsovereenkomst van de NVF te ondertekenen, waarin onder meer portefeuille- en provisierechten van het intermediair voor vijf jaar worden gegarandeerd.

De standaard samenwerkingsovereenkomst van financiers voorziet in een bescherming van portefeuille- en provisierechten van de tussenpersoon gedurende ten hoogste twee jaar. Na deze periode is de maatschappij vrij de door het intermediair aangebrachte afnemers van consumptief krediet rechtstreeks te benaderen.
In de door de NVF opgestelde ‘maatschappijverklaring’ is deze termijn opgetrokken tot maximaal vijf jaar. “De huidige situatie vinden wij verre van ideaal. Een periode van twee jaar is te kort. Dat wordt ook in het nieuwe beleidsplan tot uitdrukking gebracht”, zegt NVF-voorzitter P.J. Reniers desgevraagd.
Mee te denken
Hij benadrukt, dat de VFN herhaaldelijk is gevraagd mee te denken bij de opstelling van de door de NVF opgestelde samenwerkingsovereenkomst, maar dat van die kant steevast is geweigerd in dat proces te participeren. “Op zich is dat merkwaardig, omdat de NVF wel mocht meedenken over de formulering van de fraude- en preventieparagraaf in de maatschappijverklaring, zoals die volgens de VFN-richtlijnen is opgesteld.”
Hoewel Reniers aangeeft dat vrijwel alle leden van de VFN weigeren de samenwerkingsovereenkomst van de NVF te gebruiken, zouden met name de ABN Amro-dochters Finata Bank en IDM Bank, de ING-dochters Vola en Welvaert, en de Direktbank als ‘zondebok’ worden genoemd door de financieringsadviseurs van de NVF.
Onduidelijkheid
De weigering van deze financiers versterkt de vrees van NVF-leden dat zij straks terzijde zullen worden geschoven. Ook de heersende onduidelijkheid over de verschillen in rente- en provisietarieven voor de diverse distributiekanalen geeft voeding aan de gedachten dat met name Finata Bank, IDM Bank, en Direktbank rechtstreeks de markt op zouden willen gaan. Op de algemene ledenvergadering eind vorige maand gaven NVF-leden uiting aan hun vrees.
De Direktbank verwijst de suggestie naar het rijk der fabelen. “Dit is flauwekul. De Direktbank gaat niet rechtstreeks de markt op. Kwesties als het bespreken van een samenwerkingsovereenkomst is geen individuele zaak. Zoiets moet op brancheniveau worden besproken. De organisatie van financieringsmaatschappijen VFN heeft tot op heden een dergelijk verzoek niet van de NVF gekregen”, beklemtoont algemeen directeur W.J. van den Heuvel, die tevens voorzitter is van de VFN.
Volgens Van den Heuvel kan het nooit zo zijn, dat het intermediair “eenzijdig” tracht portefeuillerechten te verlengen tot vijf jaar.
De Finata Bank was niet in staat tijdig te reageren. De IDM Bank was niet bereid om commentaar te geven.
Secretariaat NVF bij adviesbureau
De organisatie van financieringsadviseurs NVF heeft haar secretariaatswerkzaamheden uitbesteed aan het adviesbureau Robo in Gorinchem. Directeur van dit adviesbureau is C.M.A. Bosman, voorheen Tweede Kamerlid voor het CDA. Het bureau verleent tevens ondersteuning aan het bestuur van de NVF bij het maken van een beleidpslan. Het secretariaat is bereikbaar onder telefoonnummer: 01830 – 284.88.

Reageer op dit artikel