nieuws

Kremer: ‘2006, het jaar van de (personenschade)waarheid?’

Archief

“Dat het een jaar van de waarheid gaat worden, is gauw gezegd en is al bijna een cliché. Toch zie ik 2006 graag als zodanig, waar het gaat om de afwikkeling van personenschade.” Dat stelt Theo Kremer, directeur van het Personenschade Instituut van Verzekeraars, in zijn nieuwjaarboodschap

Het wordt volgens Kremer ook het jaar van “kleur bekennen en kiezen voor het centraal stellen van het belang van de benadeelde, of toch maar liever van het eigen belang”. Kremer wijst op de komst van de Gedragscode Behandeling Personenschade, die aan de Universiteit van Tilburg wordt ontwikkeld. Hierbij moet volgens hem wel worden bedacht dat het opstellen van een aantal beginselen – waaraan een ieder zich dient te houden – eigenlijk niet het belangrijkste is. “Waar het eigenlijk om gaat, is in hoeverre de spelers op het personenschadeveld zich eraan conformeren en welke mechanismen er komen om deze partijen te stimuleren, te controleren en desnoods te corrigeren bij de naleving van de code.”
Onbegrijpelijk
Op voorhand hebben de in de LSA verenigde letselschadeadvocaten al een bom onder deze code gelegd door in de zomer van 2005 uit het project te stappen. “Dit is niet alleen jammer, maar ook onbegrijpelijk, nu organisaties als Slachtofferhulp Nederland en de Whiplash Stichting Nederland juist heel positief tegenover dit initiatief staan. ‘Wil de echte vertegenwoordiger van slachtoffers gaan opstaan?’, zou je haast gaan denken. Gelukkig zijn er ook binnen de advocatuur krachten aan het werk die toch weer aansluiting zoeken bij het Tilburgse project. Het PIV juicht dit toe en ook wij zullen ons moeten inspannen om het voor advocaten mogelijk te maken om alsnog mee te doen.”
Rug recht houden
Het gaat echter niet alleen om de advocatuur, aldus Kremer . Ook verzekeraars moeten kleur bekennen. “De inhoud van de code zal voor onze achterban consequenties hebben voor de manier waarop wij personenschades afwikkelen. Verzekeraars zullen hun rug recht moeten houden, zelfs indien de advocatuur uiteindelijk toch niet blijkt mee te doen. Zeker dan kunnen verzekeraars een krachtig signaal afgeven dat het hun ernst is met de verdere verbeteringen van het afwikkelingstraject. Hierbij is het van groot belang dat verzekeraars gezamenlijk optrekken. Ook voor ons wordt het dus een jaar van de waarheid.”
Opleiding gevorderden
In september start een nieuwe opleiding voor de gevorderde schadebehandelaar. Deze opleiding is in principe toegankelijk voor medewerkers van alle partijen uit de wereld van de personenschade en komt in de plaats van de specifieke – en alleen voor verzekeraars toegankelijke – PIV-opleiding. “Het PIV meent dat van een gezamenlijke opleiding voor professionals van zowel verzekeraars als belangenbehartigers, een positieve werking uitgaat op het regelingsklimaat.”

Reageer op dit artikel