nieuws

Krediettoetsing bij het BKR bijna volledig geautomatiseerd

Archief

Krediettoetsing bij het BKR bijna volledig geautomatiseerd

Bijna 98% van alle krediettoetsingen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) zijn vorig jaar automatisch verwerkt. Het aantal handmatig verwerkte toetsingen (fax, telefoon, brief) daalde met bijna 17%. Ook het aantal handmatige registraties van kredietcontracten daalde tot 22,6% (25,8%), aldus het BKR-jaarverslag.
Vorig jaar zijn door het BKR 8,8 miljoen aanvragen voor kredietinformatie van financiële instellingen verwerkt, een groei van 3,5% ten opzichte van 1994.
Het BKR registreert (objectieve) kredietinformatie van cliënten van ruim 4.000 financiële instellingen, waaronder banken en financieringsmaatschappijen. Er zijn 227 (238) financiële instellingen aangesloten.
Het gemiddelde tarief voor de krediettoetsingen in 1995 bedroeg f 1,35 (1,39). De tarieven zijn voor 1996 met 5 cent verlaagd.
De bruto bedrijfsopbrengst bedroeg vorig jaar f 14,3 mln. De netto omzet beliep f 13,2 (12,8) mln en de winst na belastingen kwam uit op f 16.000 (143.000).
Kredietcontracten
Het bestand van het BKR groeide vorig jaar naar 4,5 (4,4) miljoen contracten van ruim 4,8 (4,7) miljoen kredietnemers.
De kredietcontracten zijn te verdelen in: -doorlopend krediet 39% (38%), -persoonlijke lening 16% (18%), -klantenpas 16% (16%), -creditcard 12% (11%), -huurkoop/afbetaling 6% (6%), -postorderkrediet 7% (6%), -overige kredieten 4% (4%).
Inzage consument
Het aantal verzoeken van consumenten tot inzage in hun kredietregistratie steeg vorig jaar tot 121.054 (109.082), een toename van 10% (6%) ten opzichte van 1994.
Het aantal protocol-inzages nam toe tot 207 (163). Bij een protocol-inzage maakt het BKR bekend aan welke kredietinstellingen in het afgelopen jaar kredietgegevens van de aanvrager zijn verstrekt.
VIS-bestand
Het gegevensbestand van het Verificatie Informatie Systeem (VIS) neemt gestaag toe, schrijft het BKR. Het bestand van gestolen, vermiste en ongeldige waardepapieren, identiteitsbewijzen, en overige documenten werd vorig jaar verdubbeld tot ruim 2,1 miljoen nummers van ongeldige documenten uit 150 (116) landen.
Het aantal VIS-toetsingen steeg opnieuw spectaculair: van 245.809 in 1994 naar 614.665 vorig jaar. Mede daardoor zijn vorig jaar bijna 4.000 valse documenten opgespoord.
Onbegrijpelijk blijft de houding van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) die onder meer rijbewijzen registreert. De RDW weigert gegevens van de door haar beheerde rijbewijzen kosteloos ter beschikking te stellen aan het VIS.
Geen draagvlak voor lease-registratie
Het in 1992 opgezette Lease Registratie Systeem (LRS) is ter ziele. Begin dit jaar is het BKR definitief gestopt met het vastleggen van ‘onregelmatigheden’ in het verloop van leasecontracten van maatschappijen. “Binnen de leasebranche was onvoldoende draagvlak voor een vernieuwd systeem”.
‘EVA ligt op tafel’
De ontwikkeling van een fraudepreventiesysteem voor banken en financieringsmaatschappijen is (nog) niet echt gevorderd. Een ontwerp van deze zgn. Externe Verwijzings Applicatie (EVA) ligt op tafel, maar de definitieve besluitvorming door de organisaties van banken NVB en van financieringsmaatchappijen VFN zal nog moeten plaatsvinden. Het BKR zal optreden als facilitair bedrijf en distribiteur van deze fraude-informatie. De financiële bedrijven aangesloten bij de NVB en VFN zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het registerbestand.
Bindend advies bij 7 klachten
De Geschillencommissie BKR heeft vorig jaar 36 (29) klachten ontvangen, waarvan er 21 (13) zijn afgewezen omdat geen bezwaar was gemaakt bij kredietgever of BKR. Niet-ontvankelijk is 1 (4) klacht verklaard. Bij 7 (7) klachten is bindend advies uitgebracht en 3 (4) klachten zijn ‘in de minne geschikt’. In behandeling zijn nog 4 (4) geschillen. Jaar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Toetsingen 7.499 8.037 8.760 8.728 8.565 8.856 Kredietnemers 3.782 4.105 4.380 4.606 4.727 4.835 Lopende kredieten 3.358 3.703 4.051 4.347 4.377 4.456 (aantallen x 1.000)

Reageer op dit artikel