nieuws

Kredietreclame mag niet meer lokken met eenvoud en snelheid

Archief

Minister Bos van Financiën heeft, zoals eerder aangekondigd, per 1 januari het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen WFT gewijzigd. Daarin zijn onder meer de regels voor kredietreclames aangescherpt.

Het besluit bevat voor het grootste deel eerder aangekondigde en toegelichte wijzigingen in de regels voor beleggingsverzekeringen en reclames van kredietaanbieders. Zij mogen klanten niet meer lokken met “mededelingen die gericht zijn op het gemak of de snelheid waarmee het krediet worden verstrekt”. Daarnaast moet in spotjes en advertenties worden gewezen op de mogelijkheid van een hogere rente in de toekomst. Ook moeten voorbeeldmaandlast alle kosten voor de consument gaan weerspiegelen.
De wijzigingen in de informatievoorziening over beleggingspolissen sluiten grotendeels aan bij de modellen die het Verbond van Verzekeraars naar aanleiding van het rapport-De Ruiter heeft opgesteld. Bos geeft verder aan dat inzicht in de kostensoorten alleen verplicht wordt voor beleggingspolissen. “De uitkering is bij polissen zonder vast verzekerd kapitaal niet afhankelijk van hogere of lagere kosten, zodat inzicht in de samenstelling van de premie weinig toegevoegde waarde heeft. De regels inzake provisietransparantie zijn ook bij (kapitaal-)verzekeringen met een vaste uitkering onverkort van toepassing.”
Lasten
Financiën heeft becijferd dat de nieuwe informatieverplichtingen de administratieve lasten van verzekeraars met _ 31,8 mln (2007) en _ 21,6 mln (daarna) hebben verzwaard. Over een compensatie voor die lastenverzwaring heeft Financiën nog geen besluit genomen.
NBVA
De NBVA is tevreden dat twee door de belangenvereniging ingebrachte punten zijn opgenomen. De afkoopwaarde moet nu specifiek worden vermeld in de offerte; een algemene weergave van de gevolgen volstaat niet meer.
Daarnaast is op aangeven van de NBVA de regel opgenomen dat de wijze van de berekening van de risicopremie nauwkeurig aan de klant moet worden uitgelegd. Het opgeven van de premie in de eerste maand is niet meer voldoende.

Reageer op dit artikel