nieuws

Kredietomzet Westland/Utrecht flink gestegen

Archief

Westland/Utrecht heeft vorig jaar het totale bedrag aan nieuw gesloten kredieten met 26% zien stijgen. Het netto bedrijfsresultaat is over 2000 licht toegenomen.

De omzet van de hypotheekbank groeide tot f 7,1 (5,6) mld. Hiervan was f 3,1 (2,8) mld voor rekening van de particuliere productie; in de zakelijke sector werd voor f 4,0 (2,9) mld aan kredieten verstrekt. De totale kredietportefeuille van de ING-dochter bedraagt nu f 23,0 (18,8) mld; een groei van 23%.
Het netto bedrijfsresultaat steeg vorig jaar licht tot f 123,4 (121,2) mln. Westland/Utrecht wijt de magere winstgroei aan de renteontwikkelingen in de eerste helft van het boekjaar.
ING maakte in januari bekend Westland/Utrecht te willen verkopen. “Mededelingen over de voortgang in deze zijn op dit moment nog niet te geven”, aldus de hypotheekbank.

Reageer op dit artikel