nieuws

Krapte op arbeidsmarkt hindert Arag in groei

Archief

Arag, die qua premie-inkomen een recordjaar achter de rug heeft, wordt in de groei gehinderd door krapte op de arbeidsmarkt. Dit staat in het jaarverslag 2000.

Volgens Arag heeft de helft van de particulieren en bedrijven voor wie een rechtsbijstandverzekering waardevol kan zijn, daadwerkelijk zo’n polis. “”Het verzadigingspunt is nog niet in zicht”, staat in het jaarverslag. Tegenover de groeimogelijkheden staat de krapte op de arbeidsmarkt. “Het blijkt moeilijk het aantal (juridische) medewerkers gelijke tred te laten houden met de groei in omzet en te behandelen zaken.”
Ook de samenwerking tussen rechtsbijstandverzekeraars en de Orde van Advocaten verloopt niet zoals Arag dat zou willen. Rechtsbijstandjuristen bij rechtsbijstandverzekeraars kunnen zich sinds een paar jaar laten inschrijven bij de Orde van Advocaten, maar de voorwaarden zijn dusdanig dat het weinig zin heeft. Arag: “Rechtsbijstandverzekeraars houden nog steeds de lijn aan om geen medewerkers als advocaat in te schrijven, omdat de eisen die de Orde hieraan stelt, naar de mening van de verzekeraars, te ver gaan. De evaluatie van de betreffende verordening, die ten doel heeft de advocatuur meer open te stellen, is uitgesteld naar 2001”.
Nieuwe bedrijfspolis
Arag heeft vorig jaar de organisatiestructuur gewijzigd. Er is een duidelijker onderscheid gekomen tussen stafdiensten en de lijnafdelingen Commercie (onder meer verkoop en communicatie), Verzekeringen (onder meer acceptatie, administratie) en Rechtshulp, de afdeling die de rechtshulp aan verzekerden levert.
De ProRechtPolis voor particulieren is vorig jaar verbeterd. Hoewel daarmee de dekking volgens Arag de meest uitgebreide in ons land werd, was er de noodzaak, buiten de polis om, juridische bijstand te verlenen voor niet-gedekte zaken. Via het daartoe opgerichte dochterbedrijf Rechtswijzer, biedt Arag rechtsbijstand aan onder het label ProRecht Juridische Dienstverlening.
Dit jaar gaat Arag de ProRechtPolis Zakelijke markt vernieuwen. Tegelijkertijd zal ProRecht Jurische Dienstverlening voor de zakelijke markt worden geïntroduceerd.
Recordjaar
Voor Arag was 2000 een recordjaar qua brutopremie-inkomen. Er werd een stijging genoteerd van 14,6% oftewel f 14,7 mln, hetgeen procentueel en nominaal een record is.
Er werden vorig jaar 39.163 zaken gemeld; 1.651 meer dan in het jaar daarvoor. Hiervan hadden er 12.958 (12.771) betrekking op verkeerszaken, 3.052 (3.035) op letselzaken, en 23.153 (21.706) op overige zaken. Van alle aangemelde zaken behandelde Arag 87,7% (89,6%) in eigen huis. De behandeling van die zaken kostte Arag f 54,9 (51,8) mln, Hiervan had f 25,7 (26,1) mln betrekking op externe kosten (voornamelijk advocatenkosten).
Het verzekeringstechnisch resultaat daalde van f 2,2 mln naar f 1,8 mln. De nettowinst steeg van f 2,8 mln naar f 4,1 mln. Arag 2000 1999 brutopremie 115,2 100,5 aantal schademeldingen 39.163 37.512 schadebedrag 54,9 51,8 w.v. externe kosten 25,7 26,1 technisch resultaat 1,8 2,2 nettowinst 4,1 2,8 eigen vermogen 26,4 24,3 vereiste solvabiliteit 19,2 18,1 (bedragen in f mln)

Reageer op dit artikel