nieuws

Krappe arbeidsmarkt goudmijn voor wervingsbureaus

Archief

Het inschakelen van werving- en selectiebureaus is een beproefd middel om de vele vacatures in de verzekeringsbranche vervuld te krijgen. De krappe arbeidsmarkt levert de bureaus dan wel voldoende werk op, maar het gevolg is dat het vinden van de juiste mensen er niet altijd gemakkelijker op wordt. Een rondje langs een aantal werving- en selectiebureaus in de branche.

Het is nauwelijks mogelijk om een beeld te krijgen van het aantal werving- en selectiebureaus dat in Nederland actief is. Cijfers omtrent het aantal werving- en selectiebureaus dat zich specifiek op de verzekeringsbranche richt, zijn dan ook niet te krijgen. De OAWS (Orde van Adviseurs voor Werving & Selectie, tegenwoordig Bureau Organisatie voor Werving, Search en Selectie), een branche-organisatie voor werving- en selectiebureaus, schat het aantal bureaus tussen de duizend en 1.500.
PW Vakblad voor personeelsmanagement en uitgever van de PW Gids Werving- en selectiebureaus komt op zevenhonderd. Het CBA (Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening) dat het aantal vergunninghouders registreert komt daarentegen op 1.718. Dit laatste aantal zou dus het goede moeten zijn. Hoeveel daarvan in de verzekeringsbranche werkzaam zijn, is niet bekend.
Vergunning
Begin jaren negentig moest iemand die een werving- en selectiebureau wilde starten een vergunning voor arbeidsbemiddeling aanvragen bij het CBA. Deze verordening uit Den Haag zorgde ervoor dat de OAWS, dat al sinds 1983 bestaat, een forse aanwas in nieuwe leden kreeg. Binnenkort valt het besluit dat er geen vergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Nederland volgt hiermee de Europese afspraken. De OAWS is de enige branchevereninging in Nederland op dit gebied en telt op dit moment 41 leden.
AM legde een aantal vragen voor aan werving- en selectiebureaus werkzaam in de bedrijfstak, namelijk: Network & Search, Corinthe, Vitae, Link BPS, Two Match, detacheerder Randstad Interim Kader en Finale. Hoeveel klanten hebben ze, wat is de omzet en voor hoeveel kandidaten wordt er jaarlijks bemiddeld?
Network & Search
Network & Search is een landelijk werkend executive search bureau gespecialiseerd in financiële dienstverlening en sinds vijf jaar op de markt. Als opdrachtgevers noemt directeur Roland Rouleau verzekeringsmaatschappijen, banken, pensioenfondsen, advies bureaus en acutariële bureaus. “Wij bemiddelen voor vacatures in functies met een (primair) bruto aarsalaris tussen de f 70.000 en f 140.000. Bijvoorbeeld voor functies als unit-managers/teamleiders, marketingmanagers, accountmanagers, pensioenadviseurs, senior relatiebeheerders en actuariële medewerkers.”
Network & Search telt twaalf medewerkers die allen afkomstig zijn uit de financiële dienstverlening. “Mensen worden door ons actief benaderd. Idee is dat mensen die ergens plezierig werken niet snel in de pen zullen klimmen om te reageren op een advertentie”, aldus Rouleau.
Rouleau wil niet ingaan op de vraag hoeveel mensen er op jaarbasis bemiddeld worden. “Als wij dat cijfer vrijgeven, is het ook duidelijk wat onze omzet ongeveer is. Wij beschouwen dat als gevoelige informatie die wij niet naar buiten willen brengen.”
Het bureau werkt niet op basis van no cure no pay, maar factureert op basis van een percentage van het bruto jaarinkomen. De factuur is gesplitst: eenderde bij aanvang van de opdracht, eenderde bij introductie van de eerste kandidaat en het restant bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst.
De website (www.network-search.nl) wordt volgens Rouleau goed bezocht. “Op onze site kunnen kandidaten onder andere hun marktwaarde bepalen. Dit op basis van de ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan.”
“Naast de ‘gewone’ werkzaamheden van het bureau geven wij ook organisatie-adviezen en houden we ons bezig met outsourcing”.
Op de vraag hoe het bureau denkt over betaalde vakanties zegt Rouleau: “Wij zijn van mening dat het aanbieden van vakanties de uiteindelijke beslissing om ergens te gaan werken niet zal beïnvloeden.”
Corinthe
“Corinthe is als executive search bureau specialist in de verzekeringsbranche en bestaat inmiddels tien jaar”, aldus partner Pieter Lammers. Wij werken voor verzekeringsmaatschappijen, assurantiekantoren en Bmakelaars, pensioenfondsen, actuariële adviesbureaus en banken. Voor deze opdrachtgevers vervullen wij functies in de inkomenscategorie tussen de f 120.000 en f 300.000. Het betreft alle voorkomende functies op het gebied van algemeen en operationeel management, sales & marketing management en specialismen als actuariaat, finance, beleggingen en ICT.”
Corinthe telt momenteel circa twintig medewerkers, waaronder zes consultants en tien zogenaamde executive searchers. Zusterbedrijf Hey-Day richt zich op interim management, veelal voor dezelfde opdrachtgevers als Corinthe.
De branchespecialisatie is volgens Lammers essentieel voor het afleveren van vakwerk. “Vakwerk is voor ons het realiseren van een duurzame samenwerking tussen organisatie en persoon. Om dit goed te kunnen doen, moet je als searchbureau de markt van binnen en buiten kennen en dat lukt alleen als je je specialiseert.”
“De schaarste op de arbeidsmarkt en de hoge eisen die kandidaten en organisaties aan elkaar stellen, leiden tot een steeds grotere spanning. Om hieraan tegemoet te kunnen komen, hebben wij naar beide marktpartijen onze dienstverlening aangepast”, aldus Lammers.
“Kandidaten hebben de mogelijkheid om een zogenaamd second-opinion-gesprek met één van onze consultants te voeren. Zij krijgen in zo’n gesprek concrete informatie over de (on)mogelijkheden en de markt.”
“Voor de opdrachtgevers is, wat wij noemen, een strategisch recruitmentmodel ontwikkeld. Met het management en de afdeling human resources maken wij een arbeidsmarktparagraaf in het strategisch plan, die gevolgd wordt door een audit. Deze audit wijst uit in hoeverre een organisatie in staat is de gewenste professionals te werven en aan zich te binden. Denk hierbij aan werkgeversimago, inhoud van functies, beloning, loopbaanontwikkeling et cetera. Hierdoor wordt de realisatie van de strategische plannen vanuit de arbeidsmarkt gewaarborgd.”
Over het aantal bemiddelde personen wil ook Corinthe geen mededelingen doen. Pieter Lammers spreekt van “concurrentie-gevoelige informatie”. “In verband met de vertrouwelijkheid geven wij ook de namen van onze klanten niet vrij.”
Corinthe bezit een Internet-site (www.corinthe.nl) waar een vacaturebank op staat. De site wordt gemiddeld vijfduizend keer per maand geraadpleegd. “Het is zeker van invloed op onze werving- en selectie. Maar aantallen functies die we op die manier vervuld hebben, kan ik niet geven”, aldus Lammers.
Vitae
Vitae behoort tot de grotere organisaties op het gebied van werving en selectie. Het bureau telt 350 mensen in zestien business-units, verdeeld over acht vestigingen en is sinds 1986 op de markt.
Directeur Carel Konings verwoordt de Vitae-visie als volgt. “Persoonlijke aandacht voor de ontplooiing van onze kandidaten en medewerkers is onze drijfveer. Plezier in het werk staat bij ons voorop. Dat werpt zijn vruchten af. Wij kiezen ook duidelijk voor een lange-termijnstrategie, ook met deze huidige krappe arbeidsmarkt.”
Het bureau kende vorig jaar een omzet van f 130 mln, met driehonderd medewerkers. Er werden alleen al voor werving en selectie 1.765 kandidaten bemiddeld, de prognose voor dit jaar ligt op 2.150 vervulde vacatures.
Vitae richt zich niet alleen op de bank- en verzekeringsbranche, maar heeft wel een aparte business-unit voor deze tak. De klanten variëren van klein tot groot. Het opleidingsniveau is minimaal MBO. Executive search behoort eveneens tot het pakket van Vitae. Het betreft dan functies boven de f 100.000.
Vitae steekt bedrijven ook de helpende hand toe op P&O-gebied via een gespecialiseerd adviesbureau in human resources.
Vitae heeft een duidelijke mening als het gaat over betaalde vakanties om personeel te werven. “Wij zijn er van overtuigd dat dergelijke activiteiten nooit garant kunnen staan voor de kwaliteit en het uiteindelijke plezier dat iemand heeft in zijn of haar werk”, aldus Konings.
“Internet is sterk in ontwikkeling bij Vitae, maar onze site (www.vitae.nl) is een tijdelijke. We zijn bezig onze visie op nieuwe media en onze dienstverlening te formuleren. Daarnaast werken we samen met Jobnews.”
Link BPS
Link BPS is een adviesbureau dat behalve werving & selectie, ook actief is in P&O-adviezen, interim-management en replacement. Het bureau richt zich op de financiële dienstverlening en dan met name de verzekeringsbranche. Het bureau is daartoe onder andere een samenwerkingsverband aangegaan met branchevereniging NBVA. Onder de klanten bevinden zich verder verzekeraars, assurantiekantoren en financieel adviesbureaus.
Volgens directeur Ron Axt streeft Link BPS naar “duurzame relaties, gebaseerd op vertrouwen”. “Kennis van de markt, ontwikkelingen en klanten vormen de basis van waaruit je effectief kunt inspelen op vragen van klanten. De functies waarvoor wij bemiddelen zijn vaktechnische binnendienstfuncties (f 50.000-f 85.000), commerciële buitendienstfuncties (vanaf f 90.000), midden en hoger management (f 80.000 – f 200.000) en marketing en P&O (f 75.000 – f 200.000). De bemiddelingen betreffen functies op mbo, hbo en academisch niveau.”
Link BPS geeft wel inzage in het aantal bemiddelingen per jaar, dit zijn er ongeveer vijftig. “Dit wordt uitgevoerd door vier medewerkers in samenwerking met geassocieerde werving- en selectie-specialisten”, aldus Axt. Link BPS heeft verder circa twintig vaste accounts op basis van samenwerkingsverbanden.
“Bij de werving maken we gebruik van Internet. Advertenties plaatsen we zowel in dagbladen en vakbladen. De respons via Internet is divers en afhankelijk van opleiding, leeftijd en branche. Opvallend is dat in de financiële dienstverlening de meeste respons tot op heden nog steeds via de traditionele brief met CV komt”, aldus Axt.
Over werven via het betalen van een vakantie heeft Link BPS een uitgesproken mening: “De markt wordt er niet gezonder op wanneer er geen aandacht wordt besteed aan oplossingen voor de langere termijn. Salarissen nemen ongezonde niet in verhouding staande hoogtes aan.”
Two Match
Werving- en selectiebureau Two Match is een klein bureau gespecialiseerd in de verzekeringsbranche. Het bureau, dat ongeveer vijf jaar bestaat, wordt geleid door Linda Jansen en Bettina Schaap. Zij hebben geen medewerkers in dienst. “Onze klanten variëren van het assurantiekantoor op de hoek tot Delta Lloyd en bevinden zich in de Randstad”, aldus Schaap.
“We bemiddelen voor iedereen van hoog tot laag, behalve directieniveau.” Aan een uitspraak over het aantal klanten, waagt ze zich liever niet. “Wanneer is een klant ook daadwerkelijk klant? We hebben contacten met bedrijven waar op dit moment geen vacatures zijn, maar waar we met een goede kandidaat altijd kunnen komen praten.” Cijfers over omzet en bemiddelde aantal personen wil Two Match niet geven.
Als een bedrijf met een vacature komt, gaan Linda jansen en Bettina Schaap eerst praten met het bedrijf om sfeer te proeven en te horen wat nu precies de bedoeling is. Kandidaten worden doorgevraagd over wat ze precies zoeken en ook wat ze niet zoeken. “Wij werken op basis van no cure no pay”, aldus Schaap.
Bij ‘het betalen van vakanties’ plaatst Two Match grote vraagtekens. “We begrijpen dat maatschappijen dit doen, maar we betwijfelen of de markt inderdaad zo overspannen is dat dit soort wervingsacties nodig zijn. Bovendien levert dit wellicht scheve ogen op bij de werknemers die niet die betaalde vakantie hebben gekregen.” Hun advies luidt dan ook: “doe meer voor je werknemers en hou ze op die manier binnen”.
Met Internet is Two Match (www.two-match.nl) net begonnen. Resultaten zijn dan ook nog niet bekend.
Randstad
“Randstad Interim Kader (RIK) doet wel aan werving en selectie maar onze kernactiviteit is detachering”, aldus Michiel van Berckel Smit (business-unitmanager Juridische zaken). Van Berckel Smit is zelf jarenlang werkzaam geweest in het verzekeringsbedrijf, waarvan de laatste zeven jaar bij SRK Rechtsbijstand. Zijn overstap naar RIK verraste zijn toenmalige collega’s. “Maar ik wilde wel eens wat anders en dat is ook de reden dat mensen kiezen voor detachering.”
“Met detacheren los je pieken en uitval door ziektes op bij een maatschappij. Of je kunt eens een project aanpakken dat normaal blijft liggen, bijvoorbeeld een legal audit. De werknemers bij RIK zijn op zoek naar afwisseling en een stukje vrijheid. Projecten duren gemiddeld zes tot negen maanden en daarna ligt er weer een andere uitdaging”, aldus Van Berckel Smit. “De mensen zijn bij ons in dienst en moeten minimaal drie jaar relevante werkervaring hebben en inhoudelijk zeer goed onderlegd zijn.”
RIK komt aan klanten door mond-tot-mond reclame, door ‘netwerken’ en door te adverteren in vakbladen. Het bedrijf telt inmiddels vierhonderd mensen die gedetacheerd zijn, overigens niet alleen bij verzekeraars.
Finale
Finale ten slotte is een werving- en selectiebureau dat zich specifiek richt op het bank- en verzekeringswezen. “Onze klanten zijn bijna alle verzekeringsmaatschappijen, landelijk opererende banken, assurantietussenpersonen, makelaarskantoren en een aantal franchiseketens op het gebied van hypotheekbemiddeling”, aldus directeur Bas Kodden. “De acht adviseurs komen allen uit de financiële dienstverlening en zijn daardoor in staat inhoudelijk mee te praten met kandidaat en opdrachtgever.”
Finale bemiddelt in functies vanaf het niveau van een ervaren medewerker binnendienst tot en met directieniveau. De salarissen variëren van f 45.000 tot en met f 200.000. Het opleidingsniveau begint bij mbo tot academisch niveau.
Finale heeft ongeveer 350 tot vierhonderd klanten in haar bestand. “Onze omzet is meer dan f 1.000.000 en wij bemiddelen per jaar tussen de 125 en 150 kandidaten met succes.”
“De werving van kandidaten vindt plaats door advertenties. Internet (www.finale.nl) speelt een zeer belangrijke rol in onze werving. Kandidaten moeten zelf het initiatief nemen om contact op te nemen. Als de gegevens binnen zijn, wordt bekeken of de kandidaat wordt uitgenodigd voor een interview. Daarna wordt bepaald welke vacatures in aanmerking komen voor een kandidaat. Als we daar uit zijn, wordt de kandidaat voorgesteld bij de werkgever en begint het eigenlijke traject.”
Finale beperkt zich tot kernactiviteiten. Dit betekent dat geen organisatie-adviezen gegeven worden. Ook outsourcing is niet aan de orde.
Kodden heeft een duidelijke mening over initiatieven in de trant van ‘het betalen van vakanties als je bij ons komt werken’. “Wij vinden dat het veelal gebruikt wordt als wervingsinstrument en dat is ons inziens geen goede insteek. Opdrachtgevers zijn uiteraard vrij om afspraken te maken over bepaalde emolumenten.”
Het vinden van de juiste mensen voor de verzekeringsbranche wordt ook voor werving- en selectiebureaus steeds moeilijker.

Reageer op dit artikel