nieuws

‘Krachtenbundeling is uniek, maar dat geldt ook voor de problemen’

Archief

In het Assurantie Magazine van 21 april 1995 verscheen onder de kop “assurantiekantoren verenigt u” een prachtig verhaal van de hand van de heer Ter Maat, waarbij theorie en praktijk lijken hand in hand te gaan, maar waarbij de werkelijkheid helaas anders blijkt te zijn omdat, zoals hij schrijft, wij allemaal eigenwijze (in mijn ogen te lezen als kritische) zelfstandige tussenpersonen zijn.

Zoals reeds vorig jaar door de heer Stoffels in het AM geschreven is dit fenomeen krachtenbundeling iets unieks. Hierbij vroeg hij zich af of het samen eensgezind uitstippelen van een goed beleid tot de mogelijkheden behoort en zo ja of dit dan een moeilijke weg zal zijn. Het leek hem een incidenteel gebeuren met eventuele specifieke problemen en misschien ook kansen. Ik denk, op zuiver persoonlijke titel, als één van de deelnemende kantoren dat dit juist door de heer Stoffels is ingeschat. Uniek is het, dat is zeker. Maar zeker ook zo uniek zijn de problemen.
Te denken valt hier aan de automatisering, de afstand tussen de kantoren en de diverse medewerkers, de visies van de verschillende kantoren, de eigen identiteit, het toepassen van de grootst gemene deler. De angst waarover de heer Ter Maat schrijft dient volgens mij niet als de angst te worden verklaard welke in het woordenboek staat vermeld, maar als de kritische houding van de onafhankelijke tussenpersoon welke zijn portefeuille met uiterste zorg omkleedt. Ik ben het volkomen met hem eens dat het altijd beter kan en moet en dat stilstand achteruitgang is, edoch dit wil uiteraard niet betekenen dat iedere vernieuwing ook een verbetering betreft. Gevaert Verzekeringen, A.G. Brouwer

Reageer op dit artikel