nieuws

KPN: opbouw individuele vut- aanvulling bij pensioenfonds

Archief

De individuele vut-regeling, die KPN in de cao-onderhandelingen heeft voorgesteld, bestaat uit een basisuitkering voor rekening van het bedrijf en een individuele aanvulling die de vutter zelf moet bijeensparen.

Het voornemen bestaat om de individuele aanvulling onder te brengen bij het eigen pensioenfonds, aldus een woordvoerder. “Het is een aanvulling op de vut en ze valt buiten de PSW”. Op de vraag of deze aanvullingen behoren tot het werkgebied van pensioenfondsen, zegt hij dat er nog enige haken en ogen zijn, maar er liever niet op in gaat, te meer omdat het plan een element is in onderhandelingen.
In de voorgestelde regeling kunnen medewerkers naar keuze tussen 61 en 65 jaar ophouden met werken. Zij ontvangen dan een basisuitkering die voor rekening komt van de onderneming. Wil de betrokken medewerker een hoger praepensioen dan moet hij zelf voor een aanvulling sparen.
In het voorstel is het bedrag dat KPN in totaal aan de basisuitkering wil besteden, maximaal 2,1 maal het laatste jaarsalaris, inclusief vakantiegeld. Naarmate een werknemer dat bedrag over meer jaren spreidt, is de basisuitkering lager. Wanneer een medewerker bij 61 jaar opstapt, betekent dat voor hem 52,5% per jaar van zijn laatste bruto salaris als basisuitkering tot zijn 65ste jaar. Voor degene, die op 62,5-jarige leeftijd ophoudt, is dat tot zijn 65ste jaar 80%.
Voor de opbouw van de vrijwillige aanvulling wordt een spaarregeling in het leven geroepen, waaraan medewerkers vanaf 40 jaren vrijwillig kunnen deelnemen. Het gespaarde blijft hun eigendom.
De voorstellen bevatten ook mogelijkheden voor deeltijdpensioen.

Reageer op dit artikel