nieuws

KPMG: ‘Kleine verzekeraars komen straks door Solvency II klem te zitten’

Archief

KPMG: ‘Kleine verzekeraars komen straks door Solvency II klem te zitten’

Kleine en gespecialiseerde verzekeraars zullen de meeste nadelen ondervinden van Solvency II, de nieuwe Europese richtlijn die een complete herziening omvat van de bestaande regels over solvabiliteit en technische voorzieningen. Dat stelt adviesbureau KPMG in een reactie op de medio juli aan het Europees Parlement voorgelegde richtlijn.
Als gevolg van de kleinere productportefeuille hebben genoemde verzekeraars minder risicospreiding en moeten zij een hogere solvabiliteitsmarge aanhouden. Hierdoor kunnen zij minder kapitaal investeren, waardoor rendement en winst dalen. Op de lange termijn zullen zij als gevolg hiervan niet in staat zijn te overleven en gedwongen worden tot een fusie of overname, aldus KPMG.
Hoewel Solvency II volgens Peter de Groot van KPMG bedoeld is om polishouders te beschermen, zullen naar verwachting dus ook tegengestelde effecten optreden. De Groot: “Kleinere partijen kunnen er weliswaar voor kiezen hun winst op te krikken en hogere premies door te berekenen aan de polishouders, maar op termijn zullen zij zich hiermee uit de markt prijzen.”
Voordelen
Volgens De Groot zullen voornamelijk verzekeraars met een lager risicoprofiel in hun portfolio, met goed gediversifieerde beleggingen én in het bezit van een geïntegreerd risicomanagement raamwerk de voordelen van Solvency II benutten. “Deze voordelen zullen tot uiting komen in een verlaging van het vereiste solvabiliteitskapitaal.”
Er zijn volgens de KPMG-man grote verschillen tussen de in Solvency II voorgestelde methode voor het berekenen van de technische voorziening en de voorstellen van IFRS fase 2 om deze voorziening te berekenen. De Groot: “Wellicht worden met de vertraging van de doorvoering van Solvency II kansen gecreëerd om beide methodes te laten convergeren. Het zou voor verzekeraars nogal onhandig en kostbaar zijn om op twee verschillende manieren de technische voorzieningen te moeten berekenen.”
‘KPMG slaat de plank mis’
Dat kleine en gespecialiseerde verzekeraars in de problemen raken als gevolg van Solvency II zoals Peter de Groot van KPMG stelt, is “veel te kort door de bocht”. Zo reageert Joost Walda, projectmanager Riskmanagement van nicheverzekeraar Nassau.
“Gespecialiseerde verzekeraars ontlenen het bestaansrecht aan de toegevoegde waarde van hun producten ten opzichte van de standaardoplossingen van grote verzekeraars. Er bestaat veel vraag naar specialistische producten die aansluiten bij de specifieke aard of activiteit van klanten en inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij”, aldus Walda, die tevens lid is van de werkgroep Solvency II van het Verbond van Verzekeraars.
“Dat kleine en middelgrote verzekeraars gevoeliger zijn voor schommelingen in hun resultaten, zoals De Groot stelt, is geen nieuws: de markt heeft hier al op geanticipeerd met een hogere kapitaaleis voor nichespelers.”
Solvency II zal er volgens Walda toe leiden dat risico’s beter inzichtelijk worden en dat het verzekeraars zal belonen die goed hebben nagedacht over hun strategie en risicomanagement.”

Reageer op dit artikel