nieuws

Koudwatervrees

Archief

Vanuit het niets ontstond er deze maand een golf van publiciteit over een eventuele verzekering van overstromingsschade

De aanleiding was een toespraak van staatssecretaris Monique de Vries (Verkeer en Waterstaat) tijdens het jaarlijkse herverzekeringsseminar van Interpolis. Met het oog op het waterbeleid van deze eeuw heeft staatssecretaris De Vries samen met de Unie van Waterschappen de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw ingesteld. Deze commissie zal in september rapporteren over de vraag of het Nederlandse watersysteem berekend is op veranderende omstandigheden, waaronder de klimatologische. In het eindrapport zal ook aandacht worden besteed aan waterschadeverzekeringen. De bewindsvrouwe nam in haar toespraak alvast een voorschot op deze rapportage door de commissie metterdaad in de door haar gewenste richting te sturen. Volgens De Vries is overstromingsschade straks niet langer een onberekenbare factor, want haar ministerie laat modellen opstellen waarmee de overstromingsrisico’s voor een gebied nauwkeurig berekend kunnen worden. De ironie wil, zo stelde staatssecretaris voorts, dat de overheid zelf een instrument hanteert dat het verzekeren van schade door hoog water niet bepaald lijkt te stimuleren: de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (WTS). Uitdagend formuleerde zij aan het adres van verzekeraars: ,,En tegenover uw eventuele koudwatervrees zou ik willen stellen: ‘Een verzekeraar die geen risico durft te nemen, maakt nooit winst’.” Het Verbond van Verzekeraars reageerde onaangenaam verrast. Na jarenlang onderhandelen met de overheid, maar dan wel met Binnenlandse Zaken en Financiën en niet rechtstreeks met Verkeer en Waterstaat, werd in het voorjaar van 1998 de genoemde WTS aangenomen. De grote regenschades in het najaar van 1998 leidden tot een studie naar een integrale regenschadedekking. Dit resulteerde in februari van dit jaar in een advies aan alle verzekeraars om een regenschadedekking op te nemen in hun inboedel- en opstalverzekeringen. Het toekomstig beroep op de WTS zal daardoor afnemen, aldus het Verbond, omdat een flink deel van de overstromingsschades het gevolg is van overvloedige regenval. De staatssecretaris zegt nu dat een overstromingsverzekering best moet kunnen. De verzekeraars beweren dat zij in de nabije toekomst geen mogelijkheden zien om het overstromingsrisico, hetzij door zout water, hetzij door zoet water uit de grote rivieren, verzekerbaar te maken. Beide partijen reageren erg voorbarig. Veel beter is het om eerst maar eens dat rapport van die onafhankelijke Commissie Waterbeheer af te wachten. Wie weet welke voor beide partijen acceptabele oplossing dan boven water komt drijven. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel