nieuws

‘Kostenreductie mag niet ten koste gaan van de slachtoffers’

Archief

In AM 21 was het hoofdredactionele commentaar gewijd aan een actuele discussie in de letselschaderegeling. Dit riep een reactie op bij letselschadeadvocaat Martin de Witte.

“In het commentaar van Henri Drost op de persoon en uitlatingen van Rob Sleeuw mis ik een reactie op de essentie. De essentie van het artikel over Sleeuw is, dat slachtoffers vaak genoegen nemen met lagere schadevergoedingen dan waar zij recht op hebben. Dat ontkent Drost in zijn reactie ook niet. Verwijzen naar de situatie in Ierland biedt geen soelaas, omdat slachtoffers daar ook minder ontvangen dan waar zij recht op hebben. De enige manier om imagoschade te voorkomen is dat verzekeraars de wet naleven waarin toch echt staat dat slachtoffers recht op hebben op een volledige schadevergoeding, en dus niet slechts op een deel.
Dat alleen wordt gehamerd op kostenreductie is een afleidingsmanoevre en dat is jammer. Kostenreductie is prima, maar niet ten koste van hen die recht hebben op een volledige schadevergoeding. Ik weet 100% zeker dat Drost, of welke lezer dan ook die buiten zijn schuld wordt aangereden, dit beginsel ook gehonoreerd wil zien als hem zelf iets overkomt. Dan is het ook fijn dat de kosten van een letselschade-advocaat om hem aan zijn recht te helpen voor rekening van de aansprakelijke partij komen.”
Martin de Witte,
SAP Advocaten Amersfoort

Reageer op dit artikel