nieuws

Kostengrens NHG weer verhoogd

Archief

De kostengrens voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat per 1 januari omhoog naar  € 240

000 (230.000). Verder wordt NHG mogelijk voor tweede hypotheken wegens uitkoop van een partner bij verbreken van de relatie en de financiering van aan- of afkoop van oorspronkelijk in erfpacht uitgegeven grond. De borgtochtprovisie daalt tot 0,28% (0,30%) van de lening. Eerder werd al bekend gemaakt dat bij beleggingshypotheken vanaf volgend jaar voor de berekening van het eindkapitaal moet worden uitgegaan van een bruto fondsrendement.

Reageer op dit artikel