nieuws

Kostenbesparingen domineren halfjaarcijfers verzekeraars

Archief

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis heeft in de eerste helft van 2006 een kostenbesparing van 5% gerealiseerd. Volgens Fortis-topman Jean-Paul Votron worden daarmee “de vruchten geplukt van de integratie” van Amev, Stad Rotterdam en Woudsend tot Fortis ASR. ING zegt kosten te hebben bespaard dankzij de personeelsreductie bij Nationale-Nederlanden.

Fortis ASR vindt zijn concurrentiepositie dankzij de kostenreductie (in absolute zin ongeveer _ 14 mln groot) verbeterd en zegt mede daardoor winstgevende groei te realiseren. Die groei is in de halfjaarcijfers niet helemaal terug te zien. De brutopremieomzet Leven daalt met 2% tot _ 1.425 mln, terwijl de schadepremies met 4% dalen tot _ 1.174 mln.
De “strategische keuze voor meer winstgevende verzekeringen” heeft onder meer geleid tot een lagere koopsomproductie. De verkoop van levensverzekeringen tegen periodieke premiebetaling is in de eerste zes maanden van dit jaar wel gestegen. Reden daarvoor is een “fors hogere hypotheekproductie”. Al met al rept Fortis van “een winstgevende productmix”.
Winstgevend is het schadebedrijf ook nog steeds. De combined ratio (schade plus kosten versus premie-inkomsten) daalde verder tot 87% (92%). De schadepremies daalden vooral doordat “Fortis zich afzijdig heeft gehouden van de prijzenoorlog onder ziektekostenverzekeraars”. De branche Ongevallen en Ziekte is wel goed voor “uitstekende verzekeringstechnische resultaten en een met herverzekeringen samenhangende winstcommissie”.
Het personeelsbestand van het Nederlandse verzekeringsbedrijf daalde in de eerste zes maanden met bijna 400 (FTE) tot 4.277. Sinds het begin van de integratie zijn al 774 FTE verdwenen. “Fortis Verzekeringen Nederland heeft hierdoor een stevige en concurrerende kostenbasis”, zo heet het. De nettowinst over het eerste halfjaar is met 16% gestegen tot _ 321 mln.
ING Nederland
Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van ING meldt een kostenbesparing van ruim 3% en schrijft die toe aan de personeelsreductie (volgens planning duizend tussen 2005 en 2007) bij Nationale-Nederlanden.
ING krikt in ons land de premieomzet uit levensverzekeringen in het tweede kwartaal op met 4% tot _ 1.304 mln. Daarvan is _ 358 (293) mln afkomstig uit nieuwe koopsomproductie en _ 41 (42) mln uit nieuwe periodieke productie. De waarde van die productie (embedded value) bleef in het tweede kwartaal gelijk op _ 26 mln en is na een halfjaar _ 51 (47) mln. Betere verkoopresultaten en marges bij NN werden gecompenseerd door tegenvallende cijfers bij Postbank, meldt ING.
Het resultaat Leven stijgt in het tweede kwartaal fors tot _ 483 (299) mln, onder meer dankzij _ 10 mln lagere kostenuitgaven. Van groter belang zijn de betere beleggingsresultaten en de positieve invloed van de hogere rentestand voor contracten met gegarandeerde uitkomsten. Een speciale vermelding krijgt RVS, waar het resultaat Leven met 44% is gestegen door beleggingen en kostenbesparingen.
De premieomzet Schade stijgt licht tot _ 322 (316) mln. De groei is toe te schrijven aan de branche Aansprakelijkheid. Het resultaat stijgt fors tot _ 120 (81) mln, dankzij een combined ratio van 82% (89%). Vooral de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geven goede resultaten.
Aegon Nederland
De nettowinst van Aegon Nederland is in het eerste halfjaar met 11% gedaald tot _ 537 (601) mln. De waarde van de nieuwe productie van levensverzekeringen (embedded value) is volgens Aegon stabiel gebleven op _ 20 mln. Na het eerste kwartaal had het concern dit rendement nog getypeerd als “ondermaats”.
De nieuwe productie bedraagt gestandaardiseerd (periodiek plus 10% van de koopsommen) _ 163 (116) mln. Aegon meldt successen met pensioenproducten voor particulieren en kleine ondernemingen. De verkoop van levensverzekeringen tegen periodieke premie daalt echter met 3% tot _ 65 mln. Vooral het tweede kwartaal valt hier tegen: -10% tot _ 27 mln.
Bij de schadeverzekeringen daalt het resultaat tot _ 34 (48) mln, vooral dankzij de branche Ongevallen en Ziekte waar het resultaat daalt van _ 28 mln naar _ 17 mln. De verkoop van schadeverzekeringen levert een stevige plus op: _ 46 (27) mln. Daarvan komt 57% op het conto van WIA-polissen.
Fortis in Oekraïne
Gelijktijdig met de halfjaarcijfers heeft Fortis de overname bekendgemaakt van Etalon Life, een levensverzekeraar uit Oekraïne. De overnamesom voor de zevende levensverzekeraar (marktaandeel 5%) van de voormalig Sovjet-republiek bedraagt _ 7,6 mln. Etalon Life verkoopt zijn producten via 26 kantoren, 100 tussenpersonen en via lokale banken.

Reageer op dit artikel