nieuws

Kosten toezichthouder gaan hard omhoog

Archief

Sterk stijgende personeelskosten jagen de begroting van de Pensioen- en Verzekeringskamer omhoog. De toezichthouder denkt dit jaar f 51,2 mln nodig te hebben.

Grootste kostenpost op de begroting van de toezichthouder zijn de personeelskosten: f 37,3 mln. In 1999 was voor 155 personeelsleden (in fte) f 25,0 mln benodigd, ofte wel f 161.290 gemiddeld per medewerker. In 1998 bedroegen de personeelskosten f 21,9 mln voor 133 medewerkers (fte): gemiddeld f 164.662 per personeelslid. Over het jaar 2000 zijn nog geen cijfers bekend.
Volgens de begroting voor dit jaar moeten de onder toezicht staande verzekeraars f 27,2 mln bijdragen aan de kosten van de Pensioen- en Verzekeringskamer. In 1999 bedroeg die bijdrage nog f 18,8 mln, tegen f 17,0 mln het jaar daarvoor. De totale kosten over 1999 en 1998 kwamen uit op respectievelijk f 36,8 mln en f 32,5 mln.

Reageer op dit artikel