nieuws

Kosten Terra Nova drukken winst Achmea

Archief

Een forse premiegroei van het verzekeringsbedrijf van Achmea in het eerste halfjaar heeft niet geleid tot een grote winstgroei. De nettowinst steeg minimaal, met name door hoge reorganisatiekosten, aldus Achmea.

Het reorganisatieproces Terra Nova – het herverdelen van alle groepsactiviteiten over negen zelfstandig werkende business-units – vraagt grote (financiële) inspanningen. Dit jaar heeft Achmea voor uitvoering van dit reorganisatieproject f 50 mln uitgetrokken.
Als uitvloeisel van Terra Nova doorlopen alle nieuwe business-units een programma tot verlaging van de kosten en tot verhoging van de opbrengst. Deze maand wordt gestart met de business-units Centraal Beheer Particulieren, Zorg en Inkomen, en last but not least, de holding Achmea zelf, aldus woordvoerder René Visser. “Uiteraard zal dat programma gevolgen hebben voor de werkgelegenheid”, aldus Visser. “Dat leidt niet tot gedwongen ontslagen, want tien procent van de huidige 9.259 (9.240) banen is op part-time of uitzendbasis of volgens een jaarcontract ingevuld.”
Omzet
De omzet van Achmea groeide in de eerste helft van dit jaar met ruim 8% naar f 7.363 (6.807) mln. De brutopremie en bijdragen van verzekeringen nam met ruim 19% toe tot f 4.345 (3.645) mln.
Het leven- en pensioenbedrijf incasseerde in de eerste helft van dit jaar een brutopremie van f 2.118,4 (1.506,6) mln, en was daarmee opnieuw de ‘motor’ achter de groei van Achmea.
De brutopremie van het schadebedrijf groeide met 2,6% tot f 1.135,4 (1.107,1) mln. In particuliere zorgverzekeringen boekte Achmea aan brutopremie en bijdragen f 1.090,8 (1.031,5) mln, een stijging van 5,7%.
Winst
De brutowinst van Achmea steeg in de eerste zes maanden naar f 422,8 (412,7) mln. De nettowinstgroei was minimaal: met minder dan 1% tot f 354,7 (352,7) mln. Dat was te danken aan een forse groei van de winst in het bancaire – en levenbedrijf en een daling van de winst in het schade- en zorgbedrijf.
De brutowinst Leven steeg naar f 173,6 (159,6) mln. Het brutoresultaat Schade daalde naar f 64,9 (69,5) mln, met name door verslechterde resultaten in Motorrijtuigen. Een hogere schadefrequentie en stijging van het gemiddeld (letsel)schadebedrag waren daar debet aan. De brutowinst Zorg liep terug tot f 38,2 (47,7) mln, met name door tegenvallende opbrengsten van collectieve zorgcontracten.
Bij de bankactiviteiten boekte Achmea een hogere brutowinst van f 76,0 (63,9) mln, dankzij de groei in de kredietverlening. De overige activiteiten waren goed voor een brutoresultaat van f 70,1 (72,0) mln.

Reageer op dit artikel