nieuws

Kosten letseladvocaten stijgen dubbel zo hard als inflatie

Archief

De uurtarieven van belangenbehartigers in personenschadegevallen zijn de afgelopen vijf jaar met zo’n 25% gestegen, twee keer zoveel als de inflatie

Dat stelt prof. Michael Faure (Universiteit van Maastricht), die op verzoek van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) onderzoek heeft gedaan. Faure bekeek zo’n duizend dossiers. Volgens hem kan de forse stijging mede zijn ontstaan door het gebrek aan marktwerking, omdat de kosten van  belangenbehartigers doorgaans toch voor rekening van de verzekeraar komen. Het PIV wil namens de verzekeraars komen tot een normering voor de vergoeding van deze kosten. Directeur Theo Kremer zal morgen een voorstel doen tijdens het jaarlijkse Symposion van de LSA (Letselschade-Advocaten). Gedacht wordt aan een vaste relatie tussen het schadebedrag en de omvang van de buitengerechtelijke kosten.

Reageer op dit artikel