nieuws

Kosten catastrofedekking voor verzekeraars gedaald

Archief

De Nederlandse verzekeraars betalen dit jaar minder herverzekeringspremie voor de afdekking van catastroferisico’s. Dat blijkt uit een onderzoek van herverzekeringsmakelaar Benfield.

Het onderzoek van Benfield, de derde herverzekeringsmakelaar ter wereld, is gebaseerd op een steekproef onder 68% van de Nederlandse markt. Eén van de uitkomsten is dat het herverzekeringsbudget dat verzekeraars uittrekken voor de afdekking van catastroferisico’s, uitgedrukt in een percentage van het premievolume, de afgelopen tien jaar sterk heeft geschommeld. In het onderzoek zijn overigens niet de interne groepsdekkingen meegenomen waarvan een maatschappij gebruik kan maken binnen een concern.
Gemiddeld geven verzekeraars dit jaar 4,1% van de ontvangen brutopremie uit aan de herverzekering van catastroferisico’s. Dat is ongeveer gelijk aan de twee jaren ervoor, maar fors meer dan in 1999, toen het herverzekeringsbudget slechts 2,1% van de premie bedroeg.
Het totale eigen behoud van Nederlandse verzekeraars (zonder eventuele groepsdekkingen) wordt geschat op e 492 mln. Extern wordt voor catastroferisico’s e 2,34 mld aan dekkingscapaciteit ingekocht, 4,5% meer dan vorig jaar. Gemiddeld heeft een verzekeraar een eigen behoud dat 16,0% bedraagt van de ontvangen brandpremie. In 2003 was dat nog 16,8%.
Prijsdaling
Het rapport laat zien dat de ‘pure herverzekeringsprijs’ dit jaar voor het eerst sinds 2000 is gedaald en wel met 6%. Dat is volgens Benfield te danken aan het uitblijven van grote natuurrampen de laatste jaren en de opkomst van nieuwe natuurcatastrofeherverzekeraars op Bermuda.
Die ‘pure’ prijs wordt bepaald door het effect van veranderingen in de gehanteerde dekkingslimieten te neutraliseren. Wordt bijvoorbeeld geen dekking meer gezocht voor de laagste layer (risico’s tot een bepaald maximumbedrag), dan is de totale herverzekeringsprijs altijd lager, maar de zogeheten pure prijs niet.

Reageer op dit artikel