nieuws

Kosten beleggingspolis naar maximaal 3,5%

Archief

Ombudsman Verzekeringen Jan Wolter Wabeke wil het maximale jaarlijkse kostenpercentage in beleggingsverzekeringen terugbrengen naar hooguit 3,5%, melden bronnen rond het overleg tussen Wabeke en verzekeraars over de afhandeling van beleggingspolisclaims.

Eén van de kernpunten in dat overleg is een nieuw standaardkostenpercentage voor beleggingspolissen, voortbordurend op het advies van de commissie-De Ruiter om een jaarlijks all-in kostenpercentage (inclusief beloning voor de tussenpersoon) te gaan vermelden. Dat zou in de ogen van Wabeke moeten uitkomen op 2,5% à 3,5%, zo melden diverse bronnen rond het overleg. Alles wat boven dat percentage uitkomt, moet worden terugbetaald aan verzekerden.
Onduidelijk is nog over welk bedrag dat percentage berekend moet worden. Zo worden bij beleggingsfondsen de kosten uitgedrukt in een percentage van het belegd vermogen. Die zogeheten TER-ratio varieert van gemiddeld 1,25% bij obligatiefondsen tot 2% bij fondsen die in aandelen beleggen. Naar verluidt zou het door Wabeke voorgestelde kostenpercentage echter moeten worden berekend over het totale rendement over de inleg. Wordt de premie als basis genomen, dan betekent 3,5% een drastische inperking: volgens CVS-berekeningen gaat nu 12% van de premie bij beleggingsverzekeringen op aan kosten. Worden de advieskosten daarbij gerekend, dan is het kostenpercentage zelfs 20%.
Compensatie
Wabeke, een jaar terug aangesteld door minister Bos om een voorstel te doen voor de afwikkeling van claims, geeft begin volgende maand zijn oordeel over de zogeheten categorale benadering die verzekeraars hebben voorgesteld om mogelijk gedupeerde houders van een beleggingspolis te compenseren. De Ombudsman zou naar verluidt al een oordeel klaar hebben over zogeheten categorale regelingen van Nationale-Nederlanden, Aegon, Fortis en Delta Lloyd. Wabeke wil dat niet bevestigen: “Gedurende het proces doe ik geen mededelingen. Vóór maart worden zeker geen concrete resultaten bekendgemaakt.” Schattingen van wat diverse p0lisreparaties en -compensaties verzekeraars gaan kosten, lopen uiteen van _ 1,5 mld tot _ 2,5 mld.
Aegon
Aegon lijkt (deels) een eigen koers te willen varen. “We hebben in het verleden al veel gedaan in de vorm van portefeuilleanalyses, klantcommunicatie en compensaties. Met name in 2005 hebben we al een forse slag gemaakt”, laat woordvoerder Jan Driessen weten. Toen zijn onder meer de overlijdensrisicopremies in spaarkasovereenkomsten met 10% verlaagd en werd de brutorisicopremie gemaximeerd op 17% van de inleg. Driessen sluit niet uit dat Aegon in de kantlijn van het Wabeke-overleg met meer compensaties en productaanpassingen zal komen.
Onderzoek
Tegelijkertijd loopt er nog een onderzoek naar beleggingspolissen, dat Financiën heeft uitbesteed aan onderzoeksinstituut IFO. Dat zal op zijn vroegst eind april klaar zijn, heeft minister Bos laten weten in antwoord op Kamervragen. De vaste Kamercommissie voor Financiën had eerder half maart als deadline genoemd. “Ook ik betreur de opgetreden vertraging”, aldus Bos. “Het onderzoek heeft betrekking op een complex onderwerp dat hoge eisen stelt aan de vereiste zorgvuldigheid. Dit heeft met name gevolgen gehad voor het empirische feitenonderzoek dat tot doel heeft inzicht te geven in de productkenmerken van een aantal geselecteerde producten. Gebleken is dat het overleg tussen de onderzoekers en verzekeraars over de opzet van dit gedeelte relatief veel tijd heeft gekost.”

Reageer op dit artikel