nieuws

Koopsomproductie sterk gedaald

Archief

De koopsomproductie van augustus is aanzienlijk achtergebleven bij die van een maand eerder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

In augustus bedroeg het volume f 810,2 mln tegen f 1.151,1 mln in juli van dit jaar. Met name de beleggingsverzekeringen tegen koopsom liepen sterk terug: met 39,4% tot f 235,8 (574,4) mln. De koopsommen in guldens namen met 24,6% af tot f 574,4 (762,2) mln. In aantal was de terugval van de unit-linked koopsompolis nog dramatischer: van 19.100 in juli naar 8.200 in augustus. De guldenscontracten tegen koopsom daalden van 13.800 in juli naar 11.400 een maand later. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom x 1000 kapitaal premie premie x 1000 kapitaal juli 2000 Guldenscontracten 43,3 2 843,1 40,6 25,4 13,8 1 343,5 762,2 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,4 716,0 11,9 6,1 0,0 0,2 0,4 Pensioen uitgesteld 1,2 558,3 9,1 7,9 0,1 41,5 19,8 Lijfrente uitgesteld 1,1 102,7 2,3 3,3 4,9 290,5 183,4 Direct ingaande rente – – – – 3,8 644,3 490,2 Levenslang bij overlijden 22,4 165,7 4,4 0,2 0,5 2,4 1,8 Spaarverzekering 2,4 142,4 5,5 7,3 1,3 62,5 46,6 Risicoverzekering 9,8 1 039,9 5,6 0,3 3,1 287,4 12,2 Overig 1,1 118,1 1,6 0,3 0,1 14,7 7,8 Beleggingseenheden 51,0 5 360,5 149,2 160,5 19,1 432,8 388,9 w.v. Verbonden aan hypotheek 14,0 2 449,6 50,1 45,0 0,1 6,6 5,8 Pensioen uitgesteld 3,5 888,4 20,8 12,6 0,4 13,1 9,5 Lijfrente uitgesteld 12,3 867,8 32,2 40,6 17,1 323,6 308,0 Direct ingaande rente – – – – 0,2 20,5 28,4 Levenslang bij overlijden 0,3 5,5 0,2 0,2 – – – Spaarverzekering 18,9 954,1 41,8 54,6 1,3 52,9 28,6 Risicoverzekering 1,4 162,7 2,3 1,1 0,0 4,5 2,8 Overig 0,7 32,4 1,9 6,4 0,1 11,6 5,8 augustus 2000 Guldenscontracten 40,5 2 872,7 40,3 17,9 11,4 1 163,1 574,4 w.v. verbonden aan hypotheek 4,5 775,4 9,5 6,0 0,0 1,1 1,1 pensioen uitgesteld 1,5 650,3 12,8 6,0 0,2 28,5 13,3 lijfrente uitgesteld 0,8 87,8 2,4 2,0 2,7 220,9 137,5 direct ingaande rente – – – – 3,2 562,8 378,4 levenslang bij overlijden 21,5 169,5 3,9 0,0 0,3 1,5 1,1 spaarverzekering 2,3 143,9 4,8 3,4 0,8 27,1 14,7 risicoverzekering 8,9 955,5 5,3 0,0 4,1 291,6 16,6 overig 1,0 90,4 1,6 0,4 0,1 29,6 11,7 Beleggingseenheden 45,6 4 957,1 137,4 119,8 8,2 280,2 235,8 w.v. verbonden aan hypotheek 13,6 2 506,0 49,3 42,5 0,1 8,3 7,7 pensioen uitgesteld 3,9 744,7 22,0 12,2 0,8 21,3 30,3 lijfrente uitgesteld 11,2 766,5 28,6 22,1 6,2 158,3 144,1 direct ingaande rente – – – – 0,1 33,9 17,1 levenslang bij overlijden 0,3 4,0 0,2 0,1 – – – spaarverzekering 14,4 782,6 32,4 38,2 0,9 39,3 27,9 risicoverzekering 1,7 144,0 3,6 1,6 0,0 2,3 2,3 overig 0,5 9,2 1,3 3,1 0,0 16,7 6,5 (bedragen in f mln) Nieuwe spaarkasproductie 1999 1999 2000 2000 juli augustus juli augustus spaarpremie ineens 12,3 8,4 11,6 4,9 spaarpremie periodiek 15,5 16,7 9,9 6,9 risicopremie ineens 1,7 1,1 1,4 0,6 risicopremie periodiek 2,5 2,6 1,5 1,3 (in f mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- x 1000 bedrag premies premies juli 2000 Verbonden aan hypotheek 0,1 2,2 0,3 0,1 Pensioen- of lijfrenteclausule 2,6 102,0 13,7 1,8 Zonder clausule 5,8 118,7 7,5 1,0 Totaal 8,5 222,9 21,5 2,9 augustus 2000 Verbonden aan hypotheek 0,1 2,9 0,4 0,2 Pensioen- of lijfrenteclausule 2,0 68,6 5,8 0,8 Zonder clausule 4,3 81,8 5,6 0,9 Totaal 6,4 153,3 11,8 1,9 (in f mln) Spaargelden 1999 2000 2000 2000 2000 jaar mei juni juli aug. tegoed op deposito’s (begin)269,3 284,8 288,7 290,9 291,3 stortingen 176,9 16,4 15,9 15,4 14,9 terugbetalingen 166,1 13,2 13,8 15,2 14,3 spaarverschil 10,9 3,2 2,1 0,2 0,6 rente 7,4 0,7 0,1 0,1 0,1 besparingen 18,2 3,9 2,2 0,3 0,7 tegoed op deposito’s (eind) 287,2 288,7 290,9 291,3 292,0 (in f mln)

Reageer op dit artikel