nieuws

Koopsompolis Zwitserleven: AEX-rendement plus 40%

Archief

Zwitserleven heeft in de eerste week van april een lijfrentekoopsompolis geïntroduceerd waarbij het rendement gekoppeld is de Amsterdamse EOE-index (AEX). Afhankelijk van de looptijd garandeert de pensioenverzekeraar een rendement dat gelijk is aan het AEX-resultaat plus 15%, 20% of zelfs 40% daarvan. Het nieuwe produkt wordt in samenwerking met de Union Bank of Switzerland (UBS) tot stand gebracht.

In de eerste week van april lanceerde Zwitserleven met enig trompetgeschal de nieuwe koopsompolis, getiteld AEX-Extra Koopsom. Op 3 april verschenen in de Telegraaf, De Volkskrant en NRC Handelsblad advertenties ter grootte van een halve pagina, waarin het publiek werd attendeerd op de “unieke koopsom”. Het intermediair kon hierop aansluiten via inhaakadvertenties.
De formule van de AEX-Extra Koopsom is dat het rendement gekoppeld is aan de ontwikkeling van de AEX. Referentiepunt is de gemiddelde AEX-stand in het laatste jaar van de looptijd. Die stand wordt afgezet tegen de AEX-stand aan het begin van de looptijd (de slotkoers van 10 mei 1996). Zwitserleven biedt over de (eventuele) AEX-stijging een extra rendement van 15%, 20% of 40% bij een respectievelijke looptijd van 5, 10 of 15 jaar. Opvallend is ook dat de koopsom zonder inhouding van kosten wordt belegd.
Nog geen maand geleden introduceerde Ohra een soortgelijke polis, de Index Plus Koopsompolis. Op deze koopsom met een looptijd van 15 jaar garandeert Ohra een rendement dat gelijk is aan de stijging van de AEX plus 25% over deze stijging. Ohra houdt op deze koopsom 8% voor kosten en risicopremie in.
Rekenvoorbeeld
Bij een looptijd van 15 jaar levert een inleg van f 11.268 bij Zwitserleven een kapitaal op van f 58.394 als de AEX gemiddeld per jaar 10% stijgt. Ter vergelijking: sinds de start van de index in 1983 is de stijging gemiddeld per jaar 13% geweest. Mocht de AEX niet stijgen, dan geeft Zwitserleven de inleg (minimaal f 2.500) terug. Bij eerder overlijden in de eerste helft van de looptijd wordt 90% van de koopsom uitgekeerd, daarna de hele inleg. Overigens kan het kapitaal niet voor de einddatum worden opgenomen.
Door de speciale beleggingsconstructie, in samenwerking met UBS, is het noodzakelijk dat gegadigden zich voor 1 mei 1996 inschrijven via hun tussenpersoon. De polis gaat dan in op 15 mei. De afsluitprovisie voor het intermediair bedraagt 5% (duur 15 en 10 jaar) en 2,5% (duur 5 jaar).

Reageer op dit artikel