nieuws

Koopsomomzet Fortis ASR valt sterk terug

Archief

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis heeft in het eerste kwartaal de omzet uit koopsommen met 21% zien dalen tot e 392 mln. “De daling is vooral het gevolg van het ingezette beleid dat de nadruk legt op de verkoop van meer winstgevende producten”, zo verklaart het concern.

De totale brutopremieomzet van Fortis ASR daalde in het eerste kwartaal licht tot e 1.827 (1.853) mln. Het premie-inkomen Leven daalde met 7% tot e 990 (1.061) mln, verdeeld in e 625 (697) mln traditioneel en e 365 (364) mln unit-linked. Tegenover de koopsomdaling stond een 6% hoger premieniveau (e 598 mln) bij de periodiek premiebetalende polissen. Fortis ASR meldt bij het collectieve levenbedrijf een premiestijging van 17%.
De levensverzekeringen leverden in het eerste kwartaal een operationeel resultaat op van e 51 mln (+11%).
Schade
Fortis ASR heeft in het eerste kwartaal uit schadeverzekeringen 6% meer premieomzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar: e 838 (792) mln. Vooral de branches Brand (+6% tot e 92 mln) en Ziekte en Ongevallen (+8% tot e 537 mln) lieten “een gezonde groei” zien. Dat laatste is te danken aan de uitbreiding van de ziekteverzuimtermijn tot twee jaar én groei in ziektekostenverzekeringen. De premieomzet Motorrijtuigen steeg met 1% tot e 129 mln.
Het operationele resultaat van de schadeverzekeringen verbeterde met 28% tot e 23 mln. “Met name AOV en Brand lieten een verbetering zien”, zo meldt Fortis ASR.
Fortis Corporate Insurance (FCI) presteerde “wederom zeer goed”. De brutopremieomzet steeg met 12% en het operationele resultaat verbeterde met 53%. Dat laatste schrijft FCI vooral toe aan het lagere schadepercentage in Nederland.
Kern Benelux
Voor geheel Fortis ASR verbeterde het operationele resultaat met 16% tot e 74 (64) mln. Inclusief het effect van de aandelenportefeuille was dit resultaat e 173 mln, tegen nog e -435 mln in de eerste drie maanden van 2003.
Wereldwijd kwam Fortis in het eerste kwartaal tot een nettowinst van e 1.275 (-453) mln, onder meer bij een 10% lagere premieomzet van (netto) e 3.321 mln. “Onze aandacht blijft gericht op (…) uitbreiding van onze kernactiviteiten in de Benelux, bij gelijkblijvende kosten”, aldus topman Anton van Rossum in een toelichting op de cijfers. Het eigen vermogen van Fortis is in de eerste drie maanden van dit jaar gestegen tot e 13,4 mld, waardoor de solvabiliteit met tien procentpunten is opgeklommen tot 192%.

Reageer op dit artikel