nieuws

Koopsommen stuwen Robein-cijfers omhoog

Archief

Robein Leven noemt zich, mede op basis van onafhankelijke onderzoeken, de nummer één op koopsomgebied. Die status van de direct-writer is terug te vinden in de cijfers van 1995. Een 48%-stijging van het premie-inkomen, waarvan 95% is gerealiseerd via koopsommen.

Het premie-inkomen van Robein Leven maakte vorig jaar een ferme stap voorwaarts tot boven de honderd miljoen gulden. Van het bruto premie-inkomen van f 105,2 mln kwam f 104,6 mln voor eigen rekening. Een stijging ten opzichte van 1994 (f 70,8 mln) van 48%, daar waar Robein een stijging van 20% had verwacht. Het aantal individuele polissen kwam uit op 29.387 (25.285).
De periodieke premies (met name voor de Robein Effectenpolis) namen licht toe tot f 37,1 (35,4) mln. Het premie-inkomen voor koopsommen steeg explosief (+90%) naar f 67,4 (35,5) mln.
Het totaal aantal nieuw gesloten lijfrentekoopsommen was vorig jaar 80% hoger dan in 1994: goed voor een marktaandeel van 3%. Halverwege 1995 was het resultaat van geheel 1994 al overtroffen. Volgens Robein is het koopsomsucces te danken aan een combinatie van de toptarieven én het Haagse pensioenbeleid waardoor mensen zich meer bewust worden van hun inkomen na pensionering.
Beurs Index Polis
Momenteel is de concurrentie op koopsommen nog scherper en zijn de marges nog krapper, aldus Robein. Daarom leek het premie-inkomen van koopsompolissen in het eerste half jaar van 1996 iets achter te blijven bij dat van vorig jaar. Maar de introductie in juni van de Robein Beurs Index Polis heeft alsnog voor een verbetering van het 1995-resultaat gezorgd. “De Beurs Index Polis is een absoluut succes”, aldus Robein-directeur Reintjens.
De bedrijfskosten beliepen vorig jaar f 8,3 (5,9) mln: 7,9% (8,3%) van het premie-inkomen. Voor het eerst gaf Robein meer dan f 1 mln uit aan advertentie- en andere reclamekosten. De totale acquisitiekosten bedroegen f 2,7 (1,7) mln.
De netto winst kwam uit op f 2,5 (2,3) mln. Dit bedrag is geheel ten goede gekomen aan het eigen vermogen van nu f 30,1 mln. De solvabiliteitsmarge bedroeg eind december 149.

Reageer op dit artikel