nieuws

Koopsom Interpolis biedt garantieclick

Archief

Interpolis heeft een beleggingskoopsom geïntroduceerd, waarbij de beoogde koersstijgingen op bepaalde niveaus worden vastgeclickt. Opmerkelijk is de garantieclick: aan het einde van de looptijd heeft de polishouder gegarandeerd een rendement van 130% van de inleg (na 10 jaar) of 180% (na 15 jaar) behaald.

De nieuwe koopsom is verkrijgbaar bij de Rabobank-filialen en de zelfstandige tussenpersonen van Interpolis. In dat laatste geval heet het product Quadrent KlikKoopsom; bij de Rabobanken gaat het product als Cumulent KlikKoopsom door het leven.
Van de brutokoopsom wordt zo’n 13% aan kosten en risicopremie ingehouden, afhankelijk van de gewenste verzekeringsdekkingen. De inleg wordt vervolgens belegd in Europese ondernemingen. De beleggingswaarde is gekoppeld aan de Eurotop 100-index.
Bij een looptijd van tien jaar krijgt de klant in elk geval 130% van de inleg terug. Interpolis noemt dat een ‘garantieklik’. Bij een looptijd van vijftien jaar ligt de garantieclick op 180% van de inleg.
De overige clicks zijn ook afhankelijk van de looptijd. Bij tien jaar is dat op 180%, 240% en 300% van de inleg. Hiervoor zijn hogere stijgingen van de Eurotop 100-index nodig van respectievelijk 200%, 275% en 300%. “Dat komt omdat de klant voor 80% profiteert van de indexstijging”, aldus Johan Ringeling van Interpolis. “De overige 20% hebben wij nodig om de garantieclicks te financieren.” Bij een looptijd van vijftien jaar liggen de clicks op 260% (300% Eurotop 100-indexstijging), 340% (400% indexstijging) en 420% (500% indexstijging).
De Cumulent/Quadrent KlikKoopsom is verkrijgbaar vanaf begin deze maand tot en met 9 januari, of tot het moment waarop de maximale inschrijving is bereikt. Op 9 januari wordt de openingskoers van de Eurotop 100-index vastgesteld.
Internet
De introductie van de clickkoopsom is gepaard gegaan met de opening begin deze week van de Interpolis-site (www.interpolis.nl).
Op de Internet-site kan een berekening worden gemaakt van de waarde van de garantieclicks en de overige clicks bij een bepaalde koopsomstorting.
Naast de clickkoopsom biedt de Interpolis-site informatie over andere koopsomverzekeringen en onder meer ook de Alles-in-één-polis. In een later stadium zal de site worden uitgebreid met onder andere concerninformatie.

Reageer op dit artikel