nieuws

Koopsom-acties Nationale-Nederlanden en Aegon worden niet door de

Archief

markt gevolgd

Nationale-Nederlanden en Aegon hebben met het oog op de belastingaangifte voor het fiscale jaar 1994 koopsom-actietarieven uitgebracht. Het ziet er echter niet naar uit dat het ‘haasje-over’ met koopsomtarieven tegen het einde van het jaar terugkomt, dat men zich zal herinneren van vóór de Brede Herwaardering.
Momenteel mogen lijfrentestortingen voor een bepaald belastingjaar ook nog gedaan worden tot de uiterste aangiftedatum van het erop volgende jaar.
De meeste maatschappijen hebben nu geen speciale tarieven om nog snel een aantal lijfrentekoopsommen uit de markt te halen vóór 1 april of vóór 1 juli (voor degenen die uitstel hebben gekregen van de aangifte). De advertentie-tamtam in de kranten is beperkt en komt voornamelijk van direct-writers.
Er worden in de lijfrentekoopsommen nu wèl drie kleine hobbels waargenomen, vóór 31 december, 1 april en 1 juli, maar de drukte is maar een fractie van die in december vóór 1992, is een overheersende mening. De maatschappijen maken meer werk van premieposten. Daaraan is meer te verdienen dan aan uitgeknepen koopsomposten. “Wij hebben geen actietarieven want wij houden van onze solvabiliteit en doen niet van dat ‘korte termijn’-werk”, aldus een verzekeraar.
Een andere maatschappij merkt op dat er in de lijfrentemarkt nog succes behaald kan worden met het mobiliseren van geblokkeerde bankspaartegoeden uit bedrijfsspaarregelingen.
Actietarief
Nationale-Nederlanden heeft begin maart een actietarief in lijfrentekoopsommen in de markt gezet, met het oog op de belastingaangifte. “De markt vindt het een scherp tarief. Het geldt tot nader order, in principe tot 1 juli, maar misschien stellen we het bij”.
“Het is een actie-tarief en het is geen reactie-tarief in antwoord op lijsten die Aegon heeft verspreid”, zegt de woordvoerder van NN nadrukkelijk. “Wij verspreiden geen ranglijsten. Dat is niet onze stijl”. Overigens wil hij graag laten weten dat de cijfers van NN in de lijsten van Aegon volgens hem van geen kanten kloppen. “Ze zijn verouderd”.
Dit betreft een koopsomactie onder 1500 tussenpersonen waarbij Aegon ‘ranking-lijsten’ verspreidde met concurrerende koopsomaanbiedingen (gegarandeerde uitkeringen) van 17 maatschappijen. Aegon staat daarbij bovenaan of bijna bovenaan. (Zie AM 5, pag. 7)
De tarieven die de woordvoerder van NN meldt, zijn allemaal hoger dan die van Aegon.
Als Aegon het tarief van Robein had opgenomen, had Robein in 3 van de 4 vergeleken categorieën bovenaan gestaan, meldt algemeen directeur drs E. Reintjens van Robein.
De vraag is of dat klopt, want naast Robein ontbreken in de overzichten verscheidene andere maatschappijen die een concurrentie-reputatie hebben als Hooge Huys, DBV en de Amersfoortse.
De vergelijkende overzichten van Aegon waren gebaseerd op een koopsom van f 5.496 voor een uitkering bij leven en restitutie van de koopsom bij eerder overlijden.
In de vier vergeleken categorieën leidt dat bij resp. Robein/Nationale-Nederlanden/Aegon tot de volgende gegarandeerde uitkering bij leven:
man 35 jaar en duur 25 jaar: f 31.796/34.479/34.463;
man 40 jaar en duur 20 jaar: f 23.175/22.843/22.770;
man 45 jaar en duur 15 jaar: f 15.996/15.000/14.977;
man 50 jaar en duur 10 jaar: f 11.057/10.118/10.108.
De woordvoerder van Aegon zegt begrepen te hebben dat de tarieven van Nationale-Nederlanden in de ranglijsten van Aegon niet kloppen. “We hebben de tarieven verzameld bij de maatschappijen zelf. We ontvingen de tarieven schriftelijk. Alleen bij Nationale-Nederlanden gebeurde het telefonisch. Die opgenomen tarieven bleken later af te wijken van de tarieven die op papier stonden. Ik weet niet of Nationale-Nederlanden de tarieven na onze telefonische informatie heeft aangepast.”
Een aantal maatschappijen ontbreken op de overzichten. “Dat is niet zuiver. De lijsten zijn niet uitputtend, maar er zijn niet met opzet maatschappijen geweerd”, aldus Aegon.
De maatschappij lijkt verscheidene ontbrekende maatschappijen niet gevraagd te hebben om hun vergelijkbare tarieven.
Nooit meer…
Over de ranking-lijsten zijn volgens de woordvoerder noch van tussenpersonen noch van maatschappijen klachten bij Aegon binnengekomen.
Door ervaringen wijs geworden, heeft Aegon besloten niet meer zelf ‘ranking-lijsten’ samen te stellen. “Je krijgt discussie en die willen wij niet hebben. Voor de objectiviteit kun je veel beter werken met lijsten van derden”. Waarmee de woordvoerder niet wil zeggen dat de lijsten van Aegon niet objectief zijn. “Onze aanpak was goed. De lijsten van Aegon zijn naar eer en geweten samengesteld. Er is niets mis mee. Maar de zuiverste instelling is om uit te gaan van neutrale lijsten van derden”.
Aegon past de lijsten niet aan. “Ze zijn niet meer dan een indicatie van de positie die Aegon in de totale markt inneemt. Je geeft als onderneming aan waar je ongeveer staat”.
Reintjens (Robein), in een reactie aan AM op het artikel in AM over de koopsomactie van Aegon mèt taart: “Het komt ons voor dat een complete en eerlijke presentatie naar je eigen tussenpersonen, voor vele maatschappijen toch een zeer belangrijke schakel, de beste benadering is. Daar waar tussenpersonen de markt doorgaans zeer goed kennen, denken wij dat je de halve waarheid niet moet trachten te completeren met het meesturen van een hele taart!”

Reageer op dit artikel