nieuws

Koolhaas wil evenwicht in haar portefeuille

Archief

Intermediairverzekeraar Koolhaas Verzekeringen, onderdeel van Geové, wil meer evenwicht in haar portefeuille brengen. Het met haar samenwerkende intermediair krijgt het verzoek minder autoverzekeringen bij Koolhaas onder te brengen en wordt gestimuleerd om meer zakelijke relaties aan te brengen.

Alle tussenpersonen met een Koolhaas-agentschap kregen onlangs een toelichting op de gewijzigde koers van deze maatschappij. De beleidswijziging zou eerder dit jaar aanleiding zijn geweest voor het vertrek van directeur J. Timmermans en de komst van interim-directeur Th. Ringers (ex-Avéro).
Koolhaas worstelt al jaren met de problemen die een grote auto-portefeuille met zich meebrengt. Het is een publiek geheim dat het bedrijf reeds geruime tijd te koop staat, maar dat hiervoor geen afnemer te vinden is.
Merendeel auto
De huidige portefeuille van Koolhaas bestaat voor ongeveer 85% uit autoverzekeringen. Daarnaast is de verdeling tussen particulier verzekerden (90%) en MKB-verzekerden (10%) niet evenwichtig. “Dit zijn aandachtspunten voor wijzigingen in de toekomst”, schrijft Koolhaas aan haar relaties. “Hoewel er ten aanzien van het resultaat de afgelopen twee jaar sprake was van een duidelijke verbetering in de auto- en zorgverzekeringen, zullen de resultaten in de autoportefeuille verbeterd moeten worden. Het schadepercentage in de brandportefeuille daarentegen is nog van dien aard dat er een sterke verbetering in zou moeten optreden. Ook de kostencomponent dient lager uit te komen in de komende jaren”.
Waar Koolhaas naar toe wil, is een portefeuille met veel meer brand/varia en ziektekosten. Uiteindelijk moet dit resulteren in de volgende verdeling: 50% auto, 30% brand, 20% (medische)varia. Tevens tracht de maatschappij een evenwichtiger verdeling aan te brengen tussen particulier- en MKB-verzekerden, zodat deze uitkomt op 50%-50%.
Ook stelt Koolhaas een verbetering van kwaliteit na te streven door o.m. de automatisering te optimaliseren, meer vakmensen aan te trekken, meer eindcontrole op de output uit te oefenen, de bereikbaarheid te verbeteren en sneller produkten te leveren.
Bovendien zal het dienstenbeleid uitgebreid met betere mogelijkheden voor het intermediair om produkten onder eigen label aan te bieden, het leveren van risicobeheersingsanalyses en inspecties t.b.v. moeilijke risico’s en het ontwerpen van veiligheidsplannen met aangepaste premiestelling.

Reageer op dit artikel