nieuws

Koolhaas onder vuur van vroegere gevolmachtigde

Archief

J. Kandel, voormalig directeur van de Hollandse Assurantie Compagnie (HAC), heeft afgelopen week voor f 4 mln beslag laten leggen op de bankrekeningen van Koolhaas Verzekeringen, een werkmaatschappij van Geové. De vordering komt voort uit de beëindiging van een aan de HAC verstrekte volmacht in 1990.

Kandel zegt de miljoenen van Koolhaas nog tegoed te hebben op basis van overeenkomsten die hij is aangegaan met de verzekeraar. “Het gaat hierbij om provisies, winstcommissies, een bedrag voor het opzeggen van de volmacht en natuurlijk de wettelijke rente over het totaalbedrag”, aldus Kandel.
De voormalige directeur van HAC zegt zich grote zorgen te maken over de betaling van de vordering, “aangezien er nauwelijks of geen vermogen meer aanwezig is bij Koolhaas Verzekeringen. Het moederbedrijf Geové heeft in de afgelopen tijd vele miljoenen onttrokken aan Koolhaas”. Kandel stelt dat hij daarom besprekingen voert met een aanstaande koper van Koolhaas over de openstaande rekeningen.
Kort geding
H. Kegel, algemeen directeur van Koolhaas en Geové, wil liever niet reageren op de beschuldigingen van Kandel. Hij beperkt zich tot een korte schriftelijke reactie: “(…) Uit de afwikkeling van de beëindiging van een aan de Hollandse Assurantie Compagnie verstrekte volmacht ontstonden vorderingen die geleid hebben tot een geschil uitmondend in gerechtelijke procedures. Een deel van de vordering is reeds aan Koolhaas toegewezen. Tijdens een van deze procedures heeft HAC een reconventionele vordering ingediend. Ter verkrijging van zekerheid over deze vordering heeft HAC thans beslag laten leggen onder Koolhaas. Begin oktober dient een kort geding om dit beslag op te heffen”.
Volgens Kegel heeft de vordering geen gevolgen voor de vermogenspositie van Koolhaas: “De vorderingen zijn in de afgelopen jaren voorzien en hebben derhalve geen consequenties voor Koolhaas ten aanzien van de liquiditeit, solvabiliteit en continuïteit. Gezien het feit dat deze zaak thans onder de rechter is, kunnen en willen wij geen verdere mededelingen doen”.
Kandel beweert over informatie te beschikken waaruit blijkt dat er bij Koolhaas helemaal geen voorzieningen zijn getroffen. Hij zegt zich hierbij te baseren op de jaarrekeningen van de verzekeraar. “Daar tref ik – behalve één grote puinhoop – geen voorzieningen aan. Bovendien zie ik dat Koolhaas volgens de jaarrekening nog f 3 mln tegoed zou hebben van de belastingdienst. Dat is toch vreemd voor een bedrijf dat nog nooit winst heeft gemaakt.”

Reageer op dit artikel