nieuws

Koolhaas koketteert met zorgmakelaar

Archief

Koolhaas Verzekeringen, de op het intermediair gerichte dochter van Geové, heeft deze maand in drie bijeenkomsten de met haar samenwerkende tussenpersonen geïnformeerd over de nieuwe zorgverzekering.

Binnen het kader van deze polis is een belangrijke rol weggelegd voor de zorgmakelaar. Deze functionaris moet de verzekerden helpen bij het omzeilen van lange wachtlijsten voor operatieve ingrepen in ziekenhuizen.
“Voor een eenvoudige knie-operatie is een wachttijd van een half tot driekwart jaar geen uitzondering. Ook voor hartchirurgie, orthopedie, oogheelkunde en plastische chirurgie zijn de wachtlijsten vaak uitzonderlijk lang. Dit is evenwel niet overal het geval”, aldus Koolhaas. Wordt een verzekeringnemer geconfronteerd met een lange wachtlijst in zijn regio, dan kijkt de zorgmakelaar hoe de actuele situatie elders in het land is. Bieden bijvoorbeeld ook privéklinieken onvoldoende soelaas, dan wordt naar het buitenland gekeken. Als uitgangspunt geldt, dat de verzekerde bij noodzakelijke operaties binnen drie weken geholpen moet kunnen worden. Als in een (buitenlands) ziekenhuis geen Nederlands wordt gesproken, zorgt Koolhaas voor persoonlijke begeleiding van de patiënt, zodat taalproblemen zijn uitgesloten.
Kraamzorg en gezinshulp
Ook Koolhaas biedt, net als steeds meer andere zorgverzekeraars, kraamzorg in natura. Is na de bevalling geen kraamzorg nodig, dan kan de verzekerde aanspraak maken op een contante uitkering van f 2.000.
Bij ziekenhuisopname van de verzorgende ouder regelt en betaalt Koolhaas professionele kinderopvang (gedurende vijf uren per dag). Behalve zaken als sport-medisch advies, hulpverlening in het buitenland en een kosteloos preventiepakket voor vakantiegangers naar exotische bestemmingen, biedt de nieuwe verzekering de gangbare dekkingen.
‘Geen ballast’
Koolhaas, die inmiddels ook de mogelijkheid van gemengde collectiviteiten kent, profileerde zich in de presentaties als kleine en jonge verzekeraar, die “niet wordt gehinderd door de ballast van een oude portefeuille”.

Reageer op dit artikel