nieuws

Koolhaas doorbreekt buitenland- uitsluiting in ziektekostenpolis

Archief

Verzekeraar Koolhaas, onderdeel van de Geové-groep, heeft de algemeen in de markt gehanteerde buitenland-uitsluiting in de ziektekostenverzekering doorbroken. Verzekerden van Koolhaas kunnen voortaan voor een operatie ongehinderd uitwijken naar een ziekenhuis of privékliniek in België of Duitsland.

De Geové-groep schrikt bepaald niet terug voor het doorbreken van bepaalde marktsituaties. Zo liggen de geruchtmakende experimenten met postordermedicijnen nog vers in het geheugen.
Algemeen directeur H. Kegel maakt duidelijk, dat voornoemde dekkingsuitbreiding vooralsnog uitsluitend bij Koolhaas wordt ingevoerd en dus niet bij andere onderdelen van de Geové-groep. Bijna verontschuldigend, laat hij weten dat “toch iemand de eerste stap moet zetten op de weg naar het ‘europeaniseren’ van de ziektekostenverzekering”.
Beter bereikbaar
Koolhaas wijst er op, dat het voor verzekerden vaak hinderlijk is, dat zij zich voor operaties uitsluitend tot Nederlandse ziekenhuizen kunnen wenden, terwijl een ziekenhuis of kliniek in België en/of Duitsland voor hen soms beter bereikbaar is.
Ook voor operaties in ziekenhuizen in de rest van Europa – met uitzondering van de Oosteuropese Unie – zijn er, wat Koolhas betreft, voortaan geen belemmeringen meer. “Wanneer het niet mogelijk is om binnen een redelijke termijn (Koolhaas stelt deze termijn op 3 weken) een bepaalde operatie te ondergaan, is de Koolhaas Zorgmakelaar behulpzaam bij het zoeken naar een instelling waar dat wel kan.” Allereerst wordt gezocht naar een ziekenhuis (en in tweede instantie naar een privékliniek) in ons land. Vervolgens wordt gekeken in het buitenland. “Uiteraard wordt getracht de behandeling in de dichtstbijzijnde instelling te laten plaatsvinden.”
Uit AM van 2 december 1994

Reageer op dit artikel