nieuws

Kool en Van Heest ‘op de vuist’ over garantiefonds

Archief

In zijn pleidooi voor de instelling van een garantiefonds kreeg bestuurslid Kool van de Verzekeringskamer tijdens het Levob Ontbijt zo verrassend fel de wind van voren van topman Van Heest van Levob, dat er een pijnlijke diepe stilte op volgde die werd gevolgd door applaus.

Kool: “Wij zijn voorstander van een heel serieuze nadere studie voor het creëren van een garantieregeling op de een of andere manier, als sluitstuk van het toezicht: een soort vangnet. Het is buitengewoon ingewikkeld om zo’n regeling handen en voeten te geven. Misschien kàn het helemaal niet. Een heel serieuze studie willen wij toch ook wel mede initiëren. We hebben daarvoor een werkgroep”.
“Belangrijk punt daarbij, en dat tegenargument begrijpen we op zich wel, is dat van het moral hazard. Een consument kan dan zeggen: ik ga naar een stuntende maatschappij want er is toch een vangnet. Het management van een maatschappij kan dan zeggen: ik ga lekker stunten, want er is toch een vangnet. Dus het moral hazard zit aan twee kanten. Maar is het argument van het moral hazard overtuigend genoeg, is het een argument waarmee het nadenken over een garantieregeling zou moeten worden opgeschort of zou moeten worden verlaten?
Met een garantieregeling proberen we het stijgende risico, ook in het toezicht, op te vangen. Maar laat ik het nog een keer zeggen: wij zullen nooit, nooit op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Zeg nooit ‘nooit’ maar wij hebben daar grote bezwaren tegen.”
Van Heest: “De garantieregeling is een onmogelijk idee. Het is niet alleen een moral hazard maar het druist ook in tegen mijn gevoel voor billijkheid. Wij laten verzekerden een normale reële premie betalen en subsidiëren vervolgens van dat geld straks andere mensen die een abnormaal lage premie hebben betaald, om hen een zelfde voorziening te geven als de eerste categorie. Het is een voorziening vóór mensen die te weinig premie hebben betaald, vàn mensen met een normale premie. Die garantieregeling is immoreel. Wie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, moet maar verstandiger zijn”.
Kentering
Reden voor de Verzekeringskamer om een garantieregeling in te voeren is de verscherping van de concurrentie door de opheffing van de zelfregulering door verzekeraars, daardoor gedwongen door ‘Brussel’. De Verzekeringskamer stelt daarentegen ook dat de opheffing van de zelfregulering de individuele verzekeraars juist voorzichtiger heeft gemaakt.
Kool: “Het marktaandeel was in het verleden een erg heilige koe. Daarin lijkt enige kentering te komen. Men gaat meer letten op wat men verdient. Het management wordt meer op zichzelf teruggeworpen en denkt meer aan de continuïteit nu men zich niet meer kan verschuilen achter allerlei cijfers van technische groepen over de ontwikkeling”.
De nieuwe actuariële principes van de Verzekeringskamer mogen volgens Van Heest nog wat scherper. “Dan verdwijnen zwakke broeders uit de markt. Dan krijgen we weer een behoorlijk premieniveau en dat is goed voor de solvabiliteit”.
Levob stond garant voor het ontbijt.

Reageer op dit artikel