nieuws

Komst Edward James verrast veel reüniegangers Altstadt

Archief

Komst Edward James verrast veel reüniegangers Altstadt

De meeste deelnemers aan de reünie van voormalig schadeverzekeraar Altstadt verkeerden tijdens het begin van de samenkomst nog in de veronderstelling dat hun toenmalige directeur onvindbaar was. Voor hen was de entree van Edward James dan ook een grote verrassing.
De reüniegangers waren van heinde en verre naar Rotterdam gekomen. “Het opkomstpercentage was zeer hoog”, aldus Ton Selders, een van de organisatoren. “Er ontbraken slechts twee personen die zich hadden opgegeven. En van het management van destijds ontbrak slechts één persoon, wegens vakantie in het buitenland.”
Selders vervolgt: “De kers op de taart was uiteraard de komst van directeur Edward James, die door hulp van de lezers van AM in Frankrijk was getraceerd. Zijn komst was niet aangekondigd, zodat de verrassing des te groter was. In een emotionele toespraak gaf Edward aan dat de dag van de reünie een van de mooiste dagen in zijn leven was en hij had zich eigenlijk nimmer gerealiseerd welke grote rol hij bij de opbouw van Altstadt gespeeld had. Edward ontving als aandenken de Altstadt-vlag en heeft toegezegd dat hij deze fier zal laten wapperen op zijn boerderij in Frankrijk.”
Uit de vele reacties die de organisatoren inmiddels hebben ontvangen blijkt dat de Altstadters enorm genoten hebben van de reünie. “Wij kunnen nu al aangeven dat gezien het succes de reünie zeker een traditie zal worden”, aldus Selders.
dezelfde opstelling als bij een groepsfoto in 1984.
James, Rob Fredriks en Ton Selders.
Kredietcrisis (2)
In de vorige aflevering van Jus d’Assurance heeft Anthonie van der Veen minister Maria van der Hoeven in het openbaar berispt over haar beleggingsadvies. Van der Veen had gelijk, maar hij krijgt het niet!
De in onze branche bekende jurist Jurjen Oosterbaan Martinius reageerde als volgt: “Wat lees ik nu weer? Geven jullie ruimte om die aardige minister Van der Hoeven ten onrechte te beschuldigen van overtreding van de WFT? Iemand hoeft helemaal niet zo ver in de WFT te lezen om te weten dat het bericht onjuist is. Namelijk slechts artikel 1 en dan kijken bij de definities. Ook dan hoef je niet ver te kijken. De a van advisering volstaat. En wat zie je dan: Een advies valt alleen onder de Wft indien:
1. het gaat over een concreet financieel product (naam van maatschappij en product), 2. het gaat om een aanbeveling, 3. de aanbeveling is gericht tot een concreet individueel persoon.
De uitspraak van minister Van der Hoeven voldoet aan twee van de criteria niet en is dus reeds daarom geen advies in de zin van de WFT. Dus .”
Derde editie van Assurantie Darts
Op maandag 31 maart wordt de derde editie van het Assurantie Darts Toernooi gehouden. Plaats van handeling is hetDart- en biljartcentrum Osdorp aan de Jan Rebelstraat 24 in
Amsterdam.
Om 17.00 uur zal het buffet worden geopend, waarna rond 18.00 uur de eerste darters zich naar de wedstrijdborden kunnen begeven. Er kan op twee niveaus worden ingeschreven: crack en beginner.
Voor meer informatie en inschrijving (vóór 15 maart) kan worden gemaild naar: adt2008@gmail.com
Insurance Sail 2008
Op zaterdag 12 april zullen de Loosdrechtse Plassen in het teken staan van de 15e editie van Insurance Sail, een zeilevenement voor iedereen die werkzaam is in de verzekeringsbranche. Zeilervaring is niet noodzakelijk.
Meedoen kost _ 39,50 per persoon. Dit is inclusief ontvangst met koffie/thee, lunchbuffet, het zeilersbuffet, de wedstrijd en de huur van de zeilboten.
Aanmelden kan door een email te sturen naar info@ottenhome.nl.
Meer informatie is beschikbaar op www.ottenhome.nl.
Beachvolleybal op strand Zandvoort
Op zaterdag 21 juni wordt op het Zandvoortse strand opnieuw ‘Banken & Verzekeringen on the Beach’ gehouden. Naast de oude en vertrouwde beachvolleycompetitie zijn er tussen 11.00 en 24.00 uur allerhande activiteiten.
De kosten bedragen _ 83 per persoon (exclusief btw en drank). Meer informatie: www.verzekeringenonthebeach.nl

Reageer op dit artikel