nieuws

Koepelorganisaties scoren het minst op snelle beantwoording

Archief

Tussenpersonen die zijn aangesloten bij een koepelorganisaties hechten grote waarde aan een snelle en correcte beantwoording van vragen. In het Onderzoek Koepelorganisaties 2006 van adviesbureau D&O scoorden de organisaties op dit onderdeel juist laag. Over de dienstverlening is het intermediair redelijk tevreden.

D&O vroeg ruim 1.400 respondenten naar hun mening over de koepelorganisaties waarbij men is aangesloten. Daarbij werd wel een ondergrens vastgesteld van dertig waarnemingen over een organisaties. Van de negentig organisaties, waren er 29 die meer dan dertig waarnemingen telden. Hun resultaten zijn integraal opgenomen in het onderzoek. De 61 bedrijven die minder waarnemingen scoorden, kunnen individueel hun resultaten afnemen bij D&O.
Top drie
In de categorie backoffice-organisaties en postenbanken mag Coöperatie DAK zich verheugen in de eerste plek. Gevolgd door Voogd & Voogd en Eurolloyd Verzekeringen.
Bij de inkooporganisaties zijn er blijde gezichten bij Aefin, op de voet gevolgd door Box Financiële Dienstverlening en Financiële Inkoopdesk.
De NBVA scoorde het beste in de categorie ‘belangenorganisaties’. NVGA werd hier tweede en de NVA derde. Van alle koepels die meegenomen zijn in het onderzoek, heeft de NBVA over alle onderdelen heen de hoogste waardering gekregen.
Deelnemersbestand
In het onderzoek is ook per organisatie de stabiliteit van het deelnemersbestand in kaart gebracht. Gemiddeld genomen blijkt dat redelijk stabiel. Van de respondenten geeft gemiddeld minder dan 5% aan zeker te zijn in de komende twee jaar de relatie met de betreffende organisatie te beëindigen. Daar staat tegenover dat 65% dat de komende twee jaar zeker niet gaat doen.
Volgens D&O behoeft de groep van 30% extra aandacht, omdat die aangeeft niet zeker te weten of men in de komende twee jaar het deelnemerschap wel of niet zal continueren.
Herhaald
D&O gaat het onderzoek volgend jaar herhalen. “Het belang van koepelorganisaties neemt toe in onze branche. Ongeveer 23% van de respondenten is bij één koepelorganisatie aangesloten, 24% bij twee koepelorganisaties en meer dan 50% bij drie of meer koepelorganisaties”, aldus D&O-directeur Jurjen Oosterbaan Martinius. “Op zich zelf is het niet verwonderlijk dat de gemiddelde waardering licht positief tot positief is. Immers, ondernemers zijn vrij om wel of geen deelnemer te worden en de keuze aan koepelorganisaties is ruim. Je mag dan ook verwachten dat deelnemers alleen maar deelnemer blijven wanneer zij de contributie vinden opwegen tegen hetgeen zij daarvoor terugkrijgen. Ook dit punt hebben wij per organisatie in beeld gebracht.”

Reageer op dit artikel