nieuws

Koepel van Rialto en Bavam kende een voorspoedig 2005

Archief

De Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN) hebben vorig jaar een totaal premie-inkomen geboekt van _ 31,1 (31,3) mln. Vooral dankzij aanzienlijk betere technische resultaten kon de nettowinst stijgen naar _ 3,2 (1,3) mln.

Het ook wel als ‘de nieuwe VAN’ te bestempelen assurantiebedrijf ontstond vorig jaar uit de fusie van Rialto en de VAN (Vereenigde Assurantiebedrijven ‘Nederland’). Hoewel het totale brutopremie-inkomen zich stabiliseerde op net iets boven _ 31 mln, was er wel sprake van een verschuiving binnen de branches. Zo wordt de daling van het premie-inkomen in de branche Motorrijtuigen naar _ 11,6 (12,2) mln toegeschreven aan het bijzondere karakter van de doelgroep die met name onder het label Rialto wordt bediend.
De tot _ 5,9 (7,1) mln verminderde omzet in de brandtekening werd veroorzaakt door het staken van de acceptatie van zware bedrijfsmatige risico’s. De stijging in de overige branches tot _ 13,5 (12,0) mln is zowel te danken aan de groei bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen als bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen (Bavam).
Meevallende schadelast
De brutoschadelast daalde vorig jaar met ruim 12% tot _ 10,5 mln bruto, en de nettoschadelast zelfs met ruim 25% tot _ 4,7 mln. De daling van de brutoschadelast was waarneembaar in alle branches, de daling van de nettoschadelast kwam vooral voor rekening van de branche Motorrijtuigen.
Milieupool
De aan de Nederlandse Milieupool (NMP) gecedeerde netto bestandspremie bedroeg vorig jaar _ 5,6 (5,2) mln. De ambitie van de NMP ligt op een hoger groeicijfer dan de nu gerealiseerde stijging van 8%. “Dit is ingegeven door het besef dat wij er gemeenschappelijk met de poolmaatschappijen tot nu toe onvoldoende in geslaagd zijn de noodzaak van een goede milieuverzekering aan bedrijven uit te leggen.” De effecten van het inmiddels gestarte intensieve marketing- en communicatietraject moeten dit jaar al zichtbaar worden.
VAN-profiel
Tot de VAN behoren: Rialto, verzekeraar van particulieren die als gevolg van persoonlijke omstandigheden problemen ondervinden bij het sluiten van schadeverzekeringen; Bavam, voor de verzekering van beroepsaansprakelijkheid van assurantietussenpersonen en makelaars o/g; de Nederlandse Milieupool, voor de verzekering van milieurisico’s. Verder treedt de VAN op als manager van respectievelijk de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden) en de Atoompool (nucleaire risico’s).
De keuze om ook na de fusie onder dezelfde merknamen door te gaan, is vooral ingegeven door de bekendheid van de Nederlandse verzekeringsmarkt met deze merken. “Het is ook niet zo, dat de fusie tot een wijziging van de marktbewerking zal leiden. De bundeling van krachten geeft de VAN meer mogelijkheden om opgedane kennis breder in te zetten en het vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie. Dit laatste speelt te meer in verband met de toegenomen toezichtregelgeving.”

Reageer op dit artikel