nieuws

Knieval

Archief

Amev, ASR en Delta Loyd hebben elkaar gevonden in de vorming van een participatiemaatschappij die minderheidsbelangen gaat nemen in assurantiekantoren

Het is een meer dan logische stap. Dit trio was immers vorig jaar ook warm pleitbezorger van de oprichting van een neutraal financieringsinstituut voor tussenpersonen – een idee van Delta Lloyd – dat een actief captivebeleid overbodig had moeten maken. Dat financieringsinstituut kwam er niet. Wél werd bekend dat Aegon eigenaar was (geworden) van de megafusiecombinatie Meeùs Kamerbeek, waaronder tientallen assurantiekantoren vallen. Dat betekende olie op het vuur van die intermediairverzekeraars die niet of nauwelijks belangen hadden in het intermediair. Voeg daarbij het feit dat Nationale-Nederlanden en AXA zich steeds vaker ‘bezondigen’ aan het opkopen van tussenpersonen, en het lag voor de hand dat een reactie niet kon uitblijven. Intermediairverzekeraars die voorheen louter uit defensieve overwegingen tijdelijk een belang namen in het intermediair, zoeken nu actief naar (minderheids)participaties in kantoren. Leidraad voor deze strategische wijziging is de angst dat hun primaire verkoopkanaal volledig in handen dreigt te komen van een handjevol (bank)verzekeraars, met als uiterste consequentie dat hun productiestroom langzaam maar zeker zal gaan opdrogen. Van Amev en Delta Lloyd was al langer bekend dat zij actief participeren in tussenpersonen. De recente knieval van Carlo de Swart c.s. is opmerkelijker. Tot voor kort mocht ASR zich nog tot de laatste ‘zuivere’ concerns rekenen. ,,Ik voel me nog het meest thuis in de kring van middelgrote en kleine intermediairverzekeraars die nog schone handen hebben”, benadrukte De Swart vorig jaar nog in een reactie op het plan voor het financieringsinstituut voor het intermediair. De resultaten van een intern uitgevoerd onderzoek, uitmondend in een strategische nota, hebben De Swart er nu van overtuigd dat ‘nietsdoen’ min of meer gelijk staat aan zelfmoord. De 125 kantoren die zich zouden hebben aangemeld voor verkoop van een minderheidsparticipatie aan ASR of het consortium lijken hem gelijk te geven. Aan volledig zelfstandige en onafhankelijke advieskantoren is kennelijk ook onder het intermediair steeds minder behoefte. De afwezigheid van een opvolger, angst voor waardedaling van de portefeuille en gebrek aan geld voor nieuwe investeringen liggen aan dit ‘cashen’ ten grondslag. Is er voor de kleinere maatschappijen, waaronder de Zwolsche, de Goudse en Levob, dan geen toekomst meer? Natuurlijk wel! Hoe minder maatschappijen zich onthouden van aandelenbelangen in assurantiekantoren, hoe meer onderscheidend zij hun producten kunnen marketen. Dit is hun unique selling point! Anderzijds, zullen er altijd assurantietussenpersonen zijn en blijven die er principieel voor kiezen om honderd procent financieel zelfstandig te blijven. Het streven van de overheid en de consumentenorganisaties naar volledige openheid van aandelenverhoudingen is daarbij een steun in de rug. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel