nieuws

Klimop Plan van ZA: spaarverzekering in vorm van belegging

Archief

De Zwolsche Algemeene heeft een spaarverzekering op de markt gebracht onder de naam ‘Klimop Plan’ op basis van beleggingen met een laag risicoprofiel.

Het produkt kan dienen voor een kapitaaluitkering (studie) en voor aankoop van een lijfrente (VUT).
Belegd kan worden in het Holland Obligatiefonds en in het Holland Selectiefonds (obligaties plus aandelen). Bij beleggen in het Holland Obligatiefonds wordt een opbrengst van 4% gegarandeerd op de einddatum over het netto belegde bedrag. Dat percentage is ook de rekenrente die wordt toegepast bij gewone kapitaalverzekeringen.
De minimumpremie per maand is f 50 en de maximale premie per maand bedraagt f 200. De looptijd is minstens 5 jaar. De verzekering duurt tot hoogstens de 75-jarige leeftijd.
Bij overlijden vóór de einddatum wordt uitgekeerd: 90% van de aanwezige waarde op dat moment.
Polisopslag
Op elke betaalde bruto premie houdt de maatschappij een opslag in: f 10/30/60/120 op elke premie per maand/kwartaal/halfjaar/jaar. Op een maandpremie van f 50 resp. van f 200 wordt dus f 10 ingehouden.
De bruto premie minus de polisopslag heet de basispremie. Gedurende de eerste vijf jaar van de looptijd houdt de maatschappij een deel van deze basispremie in en na die vijf jaar niets meer. De mate van inhouding is afhankelijk van de looptijd. De inhouding ligt tussen 15% bij een looptijd van vijf jaar en 70% bij een looptijd van 40 jaar.
De provisie bedraagt 4% van de premie x duur (in aantal jaren).
Voorbeeld
Een man van 25 jaar die een premie van f 50 per maand betaalt gedurende 15 jaar (minimaal vereiste duur voor fiscale vrijstelling van de uitkering) en deze belegt in het Holland Obligatie Fonds, ontvangt na die 15 jaar gegarandeerd f 8.726. Bij een rendement van 8% is het voorziene eindkapitaal f 11.829.

Reageer op dit artikel