nieuws

Kleinere verzekeraars hebben eigen platform

Archief

De kleine en middelgrote maatschappijen aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars hebben sinds kort een eigen platform.

Dit platform is ingesteld om de betrokkenheid van de achterban bij de Verbondsactiviteiten te vergroten, aldus een publikatie in het bulletin Bondig van het Verbond. De eerste bijeenkomst onder voorzitterschap van drs C.A. Bol van de raad van bestuur van Goudse is vastgesteld op 9 april a.s. Aan de orde komen onder meer: doelstelling en samenstelling van het platform, de nieuwe bedrijfstak-cao, en de Wabb.

Reageer op dit artikel