nieuws

Kleinere autoverzekeraars wachten (premie)maatregelen ‘groten’ af

Archief

De sterk gestegen schadelast als gevolg van onder meer een groeiend aantal autodiefstallen (circa 40.000 dit jaar) en (hogere) letselschaden, dwingen autoverzekeraars tot een nieuwe premieronde. Evenals vorig jaar worden de premies vrijwel over de gehele linie fors verhoogd. Als ingangsdatum is 1 januari of eerder gekozen. De meerderheid van verzekeraars is terughoudend en wacht de marktontwikkelingen af.

In ons land zijn een kleine honderd autoverzekeraars actief, waarvan ongeveer 60% met portefeuilles van substantiële omvang. De helft daarvan kan bogen op portefeuilles met een bruto premie-inkomen van f 50 mln of meer; elf ‘grote’ maatschappijen hebben een premie-inkomen (over 1993) van f 100 mln of meer: marktleider Centraal Beheer (f 507 mln), NN (f 376 mln), Interpolis (f 330), Univé (f 318 mln), Royal Nederland, incl. Norwich Union (f 316 mln), Aegon (f 286), Delta Lloyd (f 272 mln), Nieuw Rotterdam, incl. UAP (f 242 mln), Amev (f 206 mln), Zwolsche Algemeene, incl. Hooge Huys (f 204 mln), en FBTO (f 116 mln).
Van deze maatschappijen hebben alleen Interpolis en de Zwolsche Algemeene (nog) geen premieverhogingen aangekondigd. De overige verzekeraars hebben gekozen voor premiestijgingen per 1 januari 1995, of eerder dit jaar, maar konden lang niet allemaal aangeven met welk percentage. In enkele gevallen is sprake van soms forse premiestijgingen. Duidelijk is, dat vooral kleine(re) maatschappijen een afwachtende houding hebben aangenomen: uit concurrentie-oogpunt willen zij eerst zien wat de ‘grote’ maatschappijen doen.
Anti-diefstalmaatregelen
Opvallend genoeg ontbreekt het anti-diefstalpakket in de maatregelen van veruit de meeste verzekeraars. De beveiligingsmaatregelen zijn onlangs nog warm aanbevolen door het Verbond van Verzekeraars.
Alleen de intermediair-maatschappijen Nationale-Nederlanden (zie elders in dit nummer) en Delta Lloyd, alsmede de direct writers Centraal Beheer en FBTO (beide AVCB) hebben het inbouwen van alarm- of startonderbrekingssystemen verplicht gesteld voor personenauto’s.
Om autobezitters te stimuleren tot het beveiligen van hun motorvoertuig tegen diefstal, geven deze verzekeraars ‘aanmoedigingspremies’ in de vorm van premiekortingen, beperking eigen risico bij diefstal, en bijdragen in de inbouwkosten van de apparatuur. Diverse maatschappijen laten het eigen risico van f 300 ook vervallen, indien de schade wordt gerepareerd door één van de door verzekeraars geadviseerde herstelbedrijven. In totaal 21 verzekeraars zijn aangesloten bij de Topherstel-bedrijven (7) en SchadeGarant-bedrijven (14).
Wa-premies 10%-15% omhoog
Afgaande op thans bekend geworden percentages van de leidende verzekeraars worden de wa-premies met 10% tot 15% verhoogd. Beneden deze grens blijven de grote maatschappijen Delta Lloyd en NN met 6%, resp. 9%. Forse uitschieters naar boven zijn direct writer FBTO en Nieuw Rotterdam, die over de hele linie de wa-premies met 24%, resp. 15% hebben opgetrokken.
De premies wa-extra gaan bij Hooge Huys en Nieuw Rotterdam met 20% (regio 2: 17%), resp. 19,4% omhoog. Centraal Beheer komt daar nog ver bovenuit met een tariefsverhoging van 30% voor wa- én (mini)casco-dekkingen, zij het alleen in de vier grote steden. Deze premieverhoging blijft beperkt tot 20% wanneer een goedgekeurde startonderbrekings- of alarmsysteem wordt ingebouwd in de personenauto.
De cascopremies variëren van 4% tot maximaal 10%. De meeste maatschappijen verhogen hun cascopremies met 5%. Een aantal maatschappijen, waaronder Hooge Huys (+10%), FBTO (+9%), Delta Lloyd (+8,5%), gaat zelfs verder en kiest voor forsere premiemaatregelen. NOG en Ohra (excl. grote steden) zetten het laagst in: 4%.
Overzicht premiemaatregelen
Een overzicht van bijna zestig maatschappijen en hun individuele maatregelen op het gebied van premie en voorwaarden: ABN Amro: premieverhoging in maart/april. Aegon: per 1 januari premie wa/casco gemiddeld +10%. Hoger eigen risico bij diefstal van/uit auto. Alpina: premieverhoging na 1 januari. Amersfoortse: premieverhoging per 1 maart. Amev: premieverhoging per 1 januari. AmLon: nog niet bekend. Ansvar: premieverhoging kan achterwege blijven. Avéro: premieverhoging per 1 maart. Centraal Beheer: per 1 november jl. in de vier grote steden. premies wa en wa-(mini)casco +30%. Bij inbouw ‘startonderbreker’ premies +20%. Delta Lloyd: per 1 december wa +6% en casco +8,5%. Geen eigen risico (f 300) bij diefstal als ‘startonderbreker’ is ingebouwd. Elvia: premieverhoging na 1 januari. Erasmus: per 1 februari 1995 premies gemiddeld +10% (wa/casco). Europeesche: premieverhoging per 1 maart/april. FBTO: per 1 november wa +24% en casco +9%.Bij inbouw ‘startonderbreker’ geen eigen risico van f 300 bij diefstal en geen B/M- terugval. General Accident: premieverhoging per 1 april. Generali: per 1 januari wa +15%, casco +5%, en wa vrachtauto +20%. Geové: nog niet bekend. Goudse: per 1 januari premieverhoging. Hannover: premieverhoging per 1 januari. Helvetia: per 1 januari premieverhoging; voor bestaande polissen per 1 maart. Hooge Huys: per 1 januari wa +12% (regio 2: 9%), wa- extra +20% (regio 2:17%), en casco +10% (regio 2:7%). Voorts vervalt eigen risico (/300) bij diefstal wanneer het kenteken in autoruit is gegraveerd, startonderbrekings- en/of alarminstallatie is ingebouwd. Interlloyd: per 1 januari wa +10%, wa-extra +10%, en casco +5%. Bestelauto’s: wa +15-20%. Vrachtauto’s: wa +15%. Motorfietsen: wa +10%. Invoering tarief 4 grote steden. Interpolis: per 1 januari wa +15% voor vrachtwagens, voor overige auto’s nog niet bekend. Klaverblad: per 1 februari wa/casco +5%-10%, en wa- extra +15%. Koolhaas: premieverhoging per 1 februari/maart. Levob: nog niet bekend. London & Lancas.: premieverhoging per 1 februari/maart. N+Zholl. Lloyd: premieverhoging na 1 januari. Nat.-Nederlanden: per 1 januari wa-premie +9%, wa-extra +15%, en casco-premie +5%. Vrachtauto’s: wa +15%; bestelauto’s: wa +12% (4 grote steden +20%) wa-extra +10% (4 grote steden +18%) en casco +7% (alleen 4 grote steden); motoren: wa +9%; toercaravans: casco +10% Neerlandia: geen premieverhoging per 1 januari. Nieuw Rotterdam: per 1 januari wa +15% en wa-extra +19,4%. Nw. Holl. Lloyd: per 1 januari wa +10%, wa-extra +15%, en casco +10%. Invoering tarief 4 grote steden. NOG: per 1 januari wa +10%, wa-extra +4%, en casco +4%. Noordhollandsche: per 1 januari wa +10%, wa-extra +20%, en casco +5%. NVG: eventuele premieverhoging na 1 maart. Ohra: per 1 oktober wa +11% en casco +4%. In grote steden wa +14% en casco +7%. OLM: per 1 oktober wa +10% en casco +5%. OVVM: per 1 januari wa +15% en casco +5%. Eigen risico van / 1.000 voor diefstal van auto’s boven 60 mille, tenzij alarminstallatie is ingebouwd. Reaal: premieverhoging na 1 januari. Rijnmond: per 1 februari wa circa +15% en casco circa +10%. Royal Nederland: premieverhoging per 1 januari. RVS: eventuele premieverhoging per 1 mei. Stad Rotterdam: per 1 januari wa/casco gemiddeld +5%-10%. Sterpolis: eventuele premieverhoging per 1 april 1995. Sun Alliance: per 1 januari wa +%, wa-extra +%, en casco +% Tiel Utrecht: premieverhoging na 1 januari. UAP Nederland: per 1 september wa +15%, casco +5%; vracht- auto’s: wa +20%. Bestaande polissen per 1 januari. UBO: premieverhoging per 1 maart. Univé: per 1 januari wa +10%, wa-extra +10%, en casco +5%. TVM: premieverhoging per 1 maart. Winterthur: premieverhoging per 1 april/mei. Zilveren Kruis: per 1 januari wa +9%. Tevens invoering nieuwwaarderegeling. ZLM: per 1 januari alleen wa +10%. Zürich: premieverhoging na 1 januari. Zwolsche Algemene: premieverhoging na 1 januari.

Reageer op dit artikel