nieuws

Kleine werkgevers vaak geen arbocontract

Archief

Volgens overheidsonderzoek heeft 94,4% van de werkgevers een arbocontract. Volgens Heliview en SEO-Intomart is dat een stuk minder. In de Tweede Kamer zijn hierover vragen gesteld.

Sinds begin 1998 moeten alle werkgevers een contract hebben met een arbodienst. Daar houdt niet iedereen zich aan. Uit het SZW-werkgeverspanel, een enquêtebureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bleek medio 1998, dat 94,4% van de werkgevers zo’n contract had. Voor bedrijven met minstens tien werknemers was dit ruim 99% en voor bedrijven met 2-9 werknemers was dit 93%. Staatssecretaris Hoogervorst deelde deze cijfers mee in de Tweede Kamer, waar hij door Kamerlid Harrewijn (GroenLinks), was geconfronteerd met cijfers van Heliview en SEO-Intomart. Volgens deze onderzoeksbureaus hebben 39% respectievelijk 21% van de werkgevers geen arbocontract.
Hoogervorst kan de verschillen niet verklaren en vindt dat ook niet nodig. “Die onderzoeken hebben een commercieel karakter (…) de resultaten kunnen derhalve niet aan die van het SZW-werkgeverspanel worden getoetst.” Wel sluit Hoogervorst niet uit, dat de verschillen (deels) zijn terug voeren op het feit dat het ministerie, in tegenstelling tot de commerciële bureaus, niet heeft gekeken naar bedrijven met één werknemer. Hij acht het denkbaar, dat bij kleine werkgevers de “aansluitingsgraad laag is”.

Reageer op dit artikel